Pásztori intés

754

Keresztények; a negyvennapi böjtnek elején vagyunk. Hallátok, hogy Krisztus azután ment a pusztába böjtölni, hogy a Szentlélek galamb képében reája szállott: ha nem akartok hiába böjtölni, előbb a Szentlélek kegyelmét vegyétek; előbb bűneitekből tisztuljatok ki. Mert aki közületek halálos bűnben vagyon, ha csak vízzel, kenyérrel böjtöl is, nem veszi el jutalmát az örök boldogságban. Azért mondja Szent Pál; hogy ha mindenét elosztja a szegényeknek az ember, ha testét sanyargatja, sőt tűzre adja, sem használ, amíg Istennek szeretetében és kedvében nem lesz. Tehát Izajás prófétával én is azt mondom: ne úgy böjtöljetek, mint ezidáig: mert Isten előtt a test sanyargatása semmi, ha bűnben hevertek. Hanem akkor kedves a böjt, mikor gonoszságodnak egybekötött és lenyomó kévéit elveted.

Ha pedig a magunk kívánságai után járunk, ha Isten akaratát nem követjük, haszontalan a mi böjtünk.

Oh, mely nagy meggondolatlanság, sőt esztelenség volna, ha Húsvétra halasztván a gyónást, a böjtölésben való szenvedéseinket szánt szándékkal haszontalanná tennénk! Azért kérlek és intlek, hogy bűneitekből kitérjetek; igaz penitencia-tartással Istent engeszteljétek, hogy magatoknak gyümölcsös, Istennek kedves légyen böjtölésetek.

Pázmány Péter esztergomi érsek (1560-1637)

Előző cikkA Szent Család alakulásának ünnepei
Következő cikkA színeváltozás evangéliuma nagyböjtben?