Szabad-e Istenre haragudni?

845
haragudni

Akik keresztény nevelésben részesülnek, gyakran már az anyatejjel szívják magukba azt, hogy az Isten jó, Benne kell bíznunk, Benne kell remélnünk, Ő az egyetlen, akivel minden negatív, rossz dolog összeférhetetlen. Ez így is van. Valóban a Jóisten az, aki annyira szeret bennünket, mint ahogyan senki soha nem szeretett és nem is fog szeretni. Akkor van helyes istenképünk, ha ebben a hitben élünk és eszerint cselekszünk.

Mégis vannak az életben olyan események, veszteségek, krízisek, amelyek kibillentenek a mindennapi helyzetekből, kicsúszhat alólunk a talaj és hitünk is meginoghat. Egy-egy haláleset, betegség esetén néha újra kell fogalmaznunk, hogy miért is hiszünk, kiben hiszünk és mi az alapja a bizalmunknak.

Ilyenkor előfordulhat, hogy nem értjük az Istent, nem tudjuk, miért engedte meg a fájdalmat, ami kibírhatatlannak tűnik. És megjelenik a harag. Istenre haragszunk, akiről tudjuk, hogy mindenható, de mégsem változtat a helyzetünkön.

Ha az Istennel való kapcsolatunk nem eléggé mély, sőt felületes, akkor talán nem is fogalmazzuk meg magunknak, hogy neheztelünk Rá. Mondjuk a megszokott imákat és érezzük, hogy nem tölt fel, nem emel fel a Jóistenhez. Üres marad az imánk. Közben az életben elcsüggedünk, lehangoltak vagyunk, dühösek, és ezt a dühöt másokon éljük ki.

Ha személyes kapcsolatban vagyunk az Istennel, akkor el tudjuk mondani neki gondjainkat és könnyebben meg tudjuk fogalmazni, hogy most Őt gondoljuk hibásnak a történtek miatt.

Ha Istent látjuk hibásnak, Rá haragszunk, akkor ez annak a jele, hogy torz az istenképünk, de attól még ki kell mondani az érzésünket, és igyekezni kell jobban megismerni az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Hasznunkra válhat ilyenkor (de máskor is) a Szentírás olvasása, ahol Jézus elmondja, hogy milyen a mennyei Atya: „Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk 11, 9-13). Jézus alázatos szeretetéről is sok bibliai rész szól. Elmélkedhetünk szenvedésén, amelyet értünk vállalt. Kérjük a Szentlélek ajándékait, hogy adja meg nekünk a bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság és az Úr félelmének lelkét.

A harag kimondása, megfogalmazása hasznos, de mivel tudjuk, hogy rosszul látjuk Őt a jelen helyzetben, ne mulaszszuk el a bocsánatkérést, a szentgyónást.

Ha haragszunk Istenre és ezt el is mondjuk Neki, fontos haragunk ellenére kérni, hogy az Ő szeretete győzedelmeskedjen életünkben. Kérjük Őt, hogy a jelenlegi szenvedésünk váljék hasznunkra és adjon lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Hiszen egy nehéz helyzet átélésében mindig ott rejlik a fejlődés lehetősége. Rossz istenképünk felfedezése magunkban mindig egy lépés az Isten tökéletesebb megismerése felé.

Bundáné Fehér Rita

Előző cikkElsőáldozóknak – és mindenki másnak is
Következő cikkA Kárpáti Harangszó új kiadása elé