Szűz Mária, a Keresztények Segítsége

1017

VII. Piusz pápa ezt az ünnepet szabadulása emlékére rendelte el. Amikor ugyanis Napóleon Franciaországba hurcolta, Szűz Máriához mint a keresztények segítségéhez fordult védelemért (akit többek között így is megszólít a lorettói litánia). Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult és magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába.

A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét ezen kívül is gyakran megtapasztalta a keresztény nép. Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal.

Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, amit környezetével együtt ő maga is kitartóan imádkozott. Így volt ez az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepanto melletti összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről, és október 7-ére elrendelte Mária, a Rózsafüzér Királynője megünneplését. Ugyanakkor a Keresztények Segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia fohászai közt szerepel. Emléknapja: május 24.

a katolikus.hu alapján

Imák a Segítő Szűzanya közbenjárásáért

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

Most segíts meg, Mária, – Ó, irgalmas Szűzanya! – Keservét a búnak, bajnak – Eloszlatni van hatalmad. – Hol már ember nem segíthet: – A te erőd nem törik meg. – Hő imáit gyermekidnek – Nem, te soha nem veted meg. – Hol a szükség kínja nagy, – Mutasd meg, hogy anya vagy. – Most segíts meg, Mária, – Ó, irgalmas Szűzanya! Ámen.

Előző cikkSzeráfi rózsafüzér
Következő cikkGyalog a mennybe