Templombúcsú püspöki szentmisével Kőrösmezőn

685
Mint minden évben, Szent Péter és Pál ünnepén, június 29-én idén is zsúfolásig megtöltötték a hívek a feldíszített kőrösmezői római katolikus templomot, hogy együtt ünnepeljék a helybéli katolikus közösség egyik legfontosabb eseményét, a templombúcsút.

Ünnepi harang- és orgonaszó kíséretben vonult be ünnepélyesen a papság és a segédkezők a templomba. Az ünnepi szentmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök celebrálta, vele együtt misézett Tóth László, a vendég püspök titkára, Mikulyák László plébános és Mankovics Sándor káplán, valamint Rácz István técsői plébános és a helyi görög katolikus lelkipásztor. A kőrösmezőieken kívül érkeztek zarándokok Rahóról, Zipsereiból, Tiszabogdányból és Szvidovecről. A püspök atya szentbeszédében figyelmeztetett bennünket, hogy Péter hitével és Pál szívével tekintsünk a jövőbe. Az apostolok példája buzdítás kell, hogy legyen számunkra. Az ünnepi áldozat bemutatásához körmenetben hozták a gyerekek és a felnőtt hívek az áldozati adományokat: a kenyeret es a bort.

A szentmisét emelkedettebbé tették a zipserei-i és a rahói egyházközségek kórusai, valamint a helyi római katolikus egyházközség ifjúsági kórusa, amiért hálás köszönetet mondunk nekik.

A szentmise végén ünnepi körmenettel mutattuk meg hitünket a világnak. A himnuszok eléneklését követően a kőrösmezői egyházközség nevében Sveiger István köszönetet mondott a püspök atyának a bemutatott hálaadó szentmiséért, valamint Mikulyák László plébános köszönte meg mindazok segítségét és támogatását, akik az ünnep megszervezésében segítségére voltak az egyházközségnek. A püspök atya sem üres kézzel érkezett, mert egy szép zöld miseruhával ajándékozta meg az egyházközséget, amelyet az egyházközség lelkipásztora, Mankovics Sándor atya vett át.

Az egyházközség agapéval hálálta meg a helyi, valamint a zarándok testvérek imáját és részvételét. Ezzel az ünnepi szentmisével kezdődött meg egyházközségünk hároméves felkészülése a templom felépülésének 200. évfordulójára, amelyet 2014-ben fogunk ünnepelni. Isten áldja meg minden kezdeményezésünket, munkánkat pedig a főapostolok pártfogása kísérje.

Birosz Mária
Kőrösmező
Előző cikkJubileumi cigánytalálkozó Koncházán
Következő cikkKicsik hittantábora Kőrösmezőn