Templommegáldás és búcsú Zipseraiban

691

Szűz Mária szoborral az élen, ünnepi körmenetben érkeztek a Nepomuki Szent János plébánia hívei 2014. augusztus 17-én Rahó elővárosába, Zipseraiba a búcsús ünnepi szentmisére. A szertartáson zarándokok, meghívott vendégek is részt vettek.

 

A Nagyboldogasszony templom külsejét Mikulyák László esperes, rahói plébános kezdeményezésének és munkájának, valamint a hívek elkötelezettségének köszönhetően újították fel. A belső térben is végeztek renoválási munkálatokat.

A szentmisét Majnek Antal megyéspüspök mutatta be Mikulyák Lászlóval, Mankovics Sándorral és a kőrösmezői görögkatolikus Vaszil atyával együtt. A szentmise a felújított templom megszentelésével kezdődött, melyet Majnek Antal püspök végzett. Szentbeszédében Antal püspök ideális asszonyként, barátnőként, feleségként és anyaként állította elénk Máriát, aki minden nő példaképe kell, hogy legyen. Ha gyerekkorától fogva megfigyeljük Szűz Mária életét, megláthatjuk, hogy engedelmes volt szüleinek, engedelmes volt Istennek és bízott Benne, egész élete során megőrizte alázatát. A Szent Szűztől tanulnunk kell a hitet, hiszen úgy mondott „igent” Isten tervére, hogy nem értette teljesen, mi történik vele, de hitt. Az eucharisztikus áldozat elkezdése előtt a hívek adomá- nyokat hoztak az oltárhoz: egy feszületet, kenyeret és bort. A szentmisén a Szojka Ella kántor által vezetett gyerek- és felnőttkórus énekelt.

A liturgia végén a hívek szentségimádás keretében adtak hálát a kapott kegyelmekért.

László atya és hívei hálájukat fejezték ki Antal püspöknek, megköszönve a templom újramegáldását, a helyi közösség megsegítését és a gondoskodást. Köszönetet mondtak a papoknak és minden zarándoknak, akik eljöttek, hogy osztozzanak velük az ünnep örömében. Antal püspök megköszönte László atyának és minden jelenlévőnek, hogy szeretetben együttműködve, áldozatos munkával felújították a templomot.

Az ünnep agapéval zárult, melyet a helyi plébánia hívei szerveztek.

Zán Ágnes

Előző cikk100-ik és 91-ik születésnapját ünnepelte egy kőrösmezői házaspár
Következő cikkCserkészeink – elmaradt nyári beszámolók