TEMPLOMOK ÉPÜLNEK:

850

 

1. Alsó-Kerepecen.
Eddig a görög katolikus templomban miséztek a rómaiak is. A pravoszlávok csak nagy ritkán engedik ezt meg, ezért a görög ritusú hívekkel együtt építik az új templomot.

2. Nagybocskón.
Plébániatemploma az I. Világháború után Romániába került. A cseh uralom alatt még átjárhattak vasárnap a Tisza-hídon a misére. Az elmúlt 50 év alatt csak Szlatinán vagy Gyertyánligeten volt legközelebb templom. Az idén kezdték el az új templom építését Ferenc Imre, erdélyi pap irányításával. A hívek száma jelenleg kb. 700.

3. Dolhán
A mostani templom 1942-ben épült. Igen kicsinek bizonyult, ezért a hívek tavaly új templomot kezdtek építeni Michal Santa papjuk vezetésével. Ez lesz az első modern vonalú templomunk Kárpátalján.

Előző cikkMinistráns Abc
Következő cikkMinistráns Abc