Terveink és feladataink vannak – 25 éve alakult meg a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

727

Ünnepi üléssel emlékezett meg 25 évvel ezelőtti megalakulásáról a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ). A munkácsi Rákóczi-kastélyban megtartott ünnepi ülés a Cserkészinduló és nemzeti himnuszunk eléneklésével kezdődött, majd Popovics Emese széki népdalokat énekelt.

Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke 1992 nyarán huszti plébánosként misézett a kárpátaljai cserkészek első nagytáborában.

Visszaemlékezésében elmondta: „Tapasztaltam is, hiszem is, hogy az Úristen áldása rajta volt ezen a mozgalmon, ennek a közösségnek minden tagján, és ezt kérem is az Úristentől, hogy segítsen, erősítsen az istenhitben, a nemzet megtartásában, a felebarát szeretetében, segítésében.” A püspök úr szerint sokkal nehezebb lesz az előttünk álló huszonöt év, mint az eddigiek; ehhez a cserkészek mellett egész Kárpátalja magyarsága számára az Úr imádságával kérte Isten segítségét.

Gulácsy Dániel, a Munkácsi Református Egyházközség lelkipásztora hangsúlyozta: „Hálát kell adnunk az elmúlt huszonöt évért elsősorban a mennyei Atyának, aki megengedte, hogy azok az értékek, amelyek Jézus Krisztus életművén keresztül felénk kitűnnek – akárcsak a felebaráti szeretet parancsa, és az, hogy szellemileg, fizikailag kicsit jobbá tegyük ezt a világot, mint ahogy mi kaptuk –, ezek nemes, és a keresztyéni hittel nagyon is összeegyeztethető gondolatok, célkitűzések. Hiszem azt, hogy mindezek ebben a változó világban állandó értéket képviselhetnek. Éppen ezért kell imádsággal kérnünk, hogy az Isten szeretetét megkaphassa ez a szövetség a továbbiakban is.”

Popovics Pál, a KáMCSSZ elnöke felidézte, hogy az 1944-ben megszüntetett cserkészet hogyan is indult el újra 1991-ben, megpróbálva a kárpátaljai magyar fiatalokat a szülők, az egyházak, az iskola mellett más módszerrel, de szintén a helyes útra terelni. Elsősorban az Istenhez vezető útra. Olyan közösségeket alkotva számukra, amelyek értéket mutattak nekik, amelyekben jobban ki tudtak bontakozni. Ma az egykori fiatal cserkészeknek köszönhetően újabb lendületet vett a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség; újra közel ötszázan cserkészkednek, akárcsak 20 évvel ezelőtt. Megint volt segédtiszti és őrsvezetőképző tábor, újra szerveztek különböző szakági cserkészprogramokat stb. A magyar állam segítségével székházat vásárolhattak és fel tudták fejleszteni eszközparkjukat. Időközben azonban, sajnos, újra felgyorsult a kivándorlás, ami ismételten veszélyezteti a mozgalmat is.

Az elnök kérésére egyperces néma felállással emlékeztek meg azokról a ma már nem élő cserkészekről, aki segítették a 25 évvel ezelőtti újraindulást.

Az ünnepi ülésen jelen volt Sz.-Lukács János, a Magyar Cserkészszövetség akkori ügyvezető elnöke, aki most beszámolt az alakuló gyűlésen tapasztalt élményeiről. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy amit ők kaptak a mozgalomtól, azt kötelességük továbbadni a mai gyerekeknek.

Köszöntötte még a jelenlévőket Popovics Béla, a KáMCSSZ tiszteletbeli elnöke és Ronkay János Péter, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztje.
Ilosvay Attila vezetőtiszt bejelentette, hogy tizenöt év után újra nagytábort szervez a KáMCSSZ, ahová meghívta a jelenlévő testvérszövetségek vezetőit is. Tanczár Gergely vezetőképző vezetőtiszt pedig elmondta, hogy felnőttek számára cserkészképzést szerveznek, ahová szeretettel várnak minden 18. életévét betöltött felnőttet, akik eddig legfeljebb csak hallottak a cserkészetről, és szeretnének a mozgalom munkájába bekapcsolódni.

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Matl Péter szobrászművész által készített emlékplakettel mondott köszönetet a tevékenységét segítő szervezeteknek: Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi Konzulátusának, amelyek nevében Buhajla József főkonzul és Erdei Péter konzul vette át a plaketteket, az Országháznak, melyet Virág András, a Magyar Országgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője képviselt, és a Zrínyi Ilona Alapítványnak, melynek kuratóriumi elnöke, Sz.-Lukács János vette át Popovics Páltól az elismerésként adott plakettet.

Az ünnepi ülés végén a munkácsi Borostyán Néptánccsoport szatmári táncot mutatott be, majd Buhajla József ungvári magyar főkonzul mondott pohárköszöntőt, elismerve a KáMCSSZ eddigi tevékenységét. Elmondta, hogy a magyar kormány eddig is támogatta a kárpátaljai magyarságot és annak szervezeteit, azon belül a cserkészmozgalmat, és a jövőben is támogatni fogja.

„A mai ukrajnai valóság a cserkészmozgalom életében is megmutatkozik. Több cserkészvezetőnk települt a határon túlra, emiatt a gyerekek magukra maradnak, és szétesnek a közösségek. Nehéz időszakot élünk. A vázolt helyzetet próbáljuk orvosolni felnőttképzési programunkkal. Nem látom most fényesnek a jövőt, hacsak nem történik olyan csoda, aminek következtében jó lesz itthon élni. Ennek ellenére mi folyamatosan tervezünk, a márciusi felnőttképzés után áprilisban cserkésznapot szervezünk Beregszászban. Cserkészettörténeti kiállításunk lesz a beregszászi főiskolán. Nyáron szövetségi nagytábort szervezünk 300 gyerek részvételével, vezetőképző táborokat is szervezünk. Terveink és feladataink vannak, és meg is fogjuk őket valósítani” – mondta töretlen hittel Popovics Pál.

Badó Zsolt

Előző cikkBoldog Óscar Romero, a szegények mártír püspöke
Következő cikkElhunyt Stanisław Padewski püspök