Tízéves a szvidoveci templom

660

Kőrösmező közelében található Szvidovec kis temploma, melynek szeptember 2-án tartották búcsúját és ünnepelték meg felszentelésének 10. évfordulóját. A Kisboldogasszony-búcsúra a helyi híveken kívül számos zarándok érkezett Kőrösmezőről, Rahóból, Zipzerei-ból, Terebesfejérpatakról, sőt még a Beregszászi járásból is.

A szentmisét Majnek Antal püspök a templom újbóli megáldásával kezdte, mivel a templom felújítása most fejeződött be. Ezután együtt mutatta be a szentmisét a jelenlévő papokkal: Mikulyák László esperesplébánossal, Béres István aknaszlatinai plébánossal, Mankovics Sándor atyával, aki a közelmúltig kőrösmezői plébános volt, Jurij Gal rahói káplánnal, valamint Vitalij Kudricsa kőrösmezői görögkatolikus lelkésszel.

A püspök atya prédikációjában a Szűzanyáról mint a türelem és alázatosság mintaképéről beszélt, aki példájával arra hív bennünket, hogy ápoljuk a tisztaság erényét a lelkünkben.

A szentmise alatt Majnek Antal püspök atya konszekrálta az új kelyhet és paténát, és már azzal mutatta be az eucharisztikus áldozatot. A szentmise ünnepélyes Oltáriszentség-körmenettel fejeződött be.

Az ünnepi szentmisét a templom kórusa is szépítette énekével Szojka Ella és Ducák Ida vezetésével.

Mikulyák László plébános kifejezte köszönetét a jelenlévő papoknak, hogy eljöttek és megosztották velük ünnepi örömüket. Köszönetet mondott Mankovics Sándor atyának sokéves lelkipásztori munkájáért, különösen azért, amit Szvidovecen végzett. Majd a szvidoveci hívek mondtak köszönetet a püspök atyának és a köszöntötték vendég papokat. Végül Mikulyák László plébános nyújtott át köszönő oklevelet azoknak a híveknek, akik különösen sokat tettek a templomért és az egyházközségért az elmúlt tíz évben: Bakkai Zoltánnak, Krompotics Máriának, Poljancsuk Erikának, Milcsevics Miklósnak, valamint Milcsevics Gáspárnak és feleségének, Bertának.

Minden jelenlévő zarándokot vendégül láttak ebédre a helyi hívek az iskola udvarán, mely közben tortával és énekkel köszöntötték tízéves egyházközségüket.
Sok fiatal család él a településen, ezért felmerült az igény egy olyan közösségi épületre, ahol a falu apraja-nagyja együtt tölthetné szabadidejét. A püspök úr biztatta őket, miszerint merjenek álmodni és kérni, hiszen a templom megépítésének terve is így kezdődött.

Semota Viktória, Szvidovec

Előző cikkMert együtt lenni jó! Császlóci, nagygejőci és homoki hittanosok közös tábora
Következő cikkSzent Pio atya búcsú Terebesfejérpatakon