Újjászületett a gálocsi templom

375

Október első vasárnapján tartottuk a gálocsi római katolikus templom búcsúját. Az ünnepet több hónapos készület előzte meg, ugyanis a templom belső felújítása is megtörtént. A munkálatokat egyrészt egyházi támogatással, másrészt a hívek nagylelkű adományaiból sikerült elkezdeni. Nagyon sokan az anyagi hozzájárulás mellett saját munkájukat is felajánlották a padok és az oltár felújításához, a kert takarításához, a templom kitakarításához és feldíszítéséhez. Hála Istennek sokan éreztek indíttatást, hogy fizikai munkával, önzetlen segítséggel részt vegyenek a felújításban, a búcsúi készületben, és nemcsak az egyháztanács tagjai közül érezték ezt fontosnak.
Külön köszönettel tartozunk a falu református gyülekezetének. A több hónapig tartó munka miatt nem tudtunk szentmisét tartani a katolikus templomban, de református testvéreink példamutató és önzetlen segítségként átengedték templomukat a katolikus közösség alkalmaira is. Jó volt látni, hogy meghívásunkat elfogadva az ünnepi szentmisére is eljöttek lelkészükkel együtt, hogy velünk ünnepeljenek. A templom megszentelését és a búcsúi szentmisét Molnár János ungvári plébános és Kocáver Sándor káplán atya végezte, valamint jelen volt Szkoropádszky Péter görög katolikus atya is. A szentmisére sokan eljöttek a környék falvaiból és Ungvárról is. János atya beszédében kiemelte, hogy a templomot nem véletlenül ajánlották őseink a Rózsafüzér Királynéjának, ma sem elavult a rózsafüzér imádkozása, a titkokon való elmélkedés, Szűz Mária közbenjárásának kérése. Templomaink felújítása fontos dolog, de még fontosabb, hogy testünk templomát rendben tartsuk, hogy Istennel közösségben éljünk.

M. E.