XVI. Benedek pápa az ökumenéről

744

XVI. Benedek pápa január 18-án a szerdai általános kihallgatáson az ökumenikus imahétről beszélt.

Az imanyolcad célja annak az adománynak a kérése Istentől, amelyért maga Jézus is imádkozott az utolsó vacsora alkalmával: „Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egy ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). Isten népének kiáltássá kell válnia, amellyel e nagy adományért folyamodik – emelte ki Benedek pápa.

Az imanyolcad idei témája: „…Mindnyájan el fogunk változni Urunk, Jézus Krisztus győzelme által” (1Kor 15,50-58). Valójában mi a győzelem? – vetette fel a kérdést a pápa. Krisztus győzelme nem a hatalom és az erő segítségével valósul meg, amelyet szavai is megerősítenek: „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája” (Mt 9,35). Krisztus a szenvedők iránti szeretetről, a kölcsönös segítségnyújtásról, az új remény győzelméről beszél. A keresztények számára a győzelem legmagasabb megnyilvánulási formája Jézus Krisztus alázatos szolgálatában vált láthatóvá, önmaga felajánlásában a Kereszten. Ennek az „átváltoztató” győzelemnek lehetünk mi is részesei, ha hagyjuk, hogy Isten formáljon bennünket a megtérés által – mondta a zarándokoknak a Szentatya.

A keresztények teljes és látható szeretetközössége azt kívánja, hogy hagyjuk magunkat egyre tökéletesebb módon Krisztus képmása szerint formálódni. Az egység, amelyért fohászkodunk, belső megtérést kíván, amely közösségeinkre és saját magunkra egyaránt vonatkozik – hangsúlyozta XVI. Benedek. Meg kell erősíteni Istenbe vetett hitünket, meg kell nyílnunk embertársainknak, és tanúságot kell tennünk az élő Istenről a mai világ számára.

Az egyház élete a feltámadt Krisztus kezében van, aki győzelmének részeseivé tesz bennünket. Csakis Ő képes minket átváltoztatni, és gyengeségeinkből erőssé és bátorrá alakítani.
Benedek pápa végül arra hívta a híveket, hogy csatlakozzanak imáikkal a keresztény egységhéthez, hogy növekedjen a szolidaritás, a tanúságtétel és az együttműködés a keresztények között.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
Előző cikkÖkumenikus imaórák Kárpátalján
Következő cikkBerlin – a bizalom zarándokútja