XVI. Benedek pápa Mexikóban és Kubában

718

Mexikó tárt karokkal fogadta a pápát

„Benedek pápa, tárt karokkal fogadunk téged” – hirdették a plakátok Guanajuato és León városok épületein. Látogatását nagy várakozás előzte meg egyházi és állami részről is. „Mindnyájunk számára nagyon fontos eseményről van szó. Kegyelem az egész országnak, amelyet továbbra is erőszak sújt. A pápa a béke és a remény embere, aki Jézus Krisztus nevében jön. Érezzük, hogy valami nagyon fontosat jelent majd látogatása a család számára, amely ma szétesőben van. Alapvető értékekről szól majd, amelyeket megtanítunk gyermekeinknek” – nyilatkozta egy házaspár.

„Szentatyánk, jöjj el Mexikóba, segíts szenvedő népünkön” – ezekkel a szavakkal hívta Benedek pápát Mexikóba az ország elnöke.

A pápa a béke és a remény hírnöke – ezek voltak a látogatás kulcsszavai.
Mexikó küzd az erőszak, a korrupció, a szegénység, a kábítószer-kereskedelem és a migráció problémájával. A mexikóiak vágya, hogy véget érjen az erőszak, az emberrablások, a gyilkosságok, a visszaélések kora. A Szentatya jelenléte és szavai hozzásegíthetnek ahhoz, hogy az országot a testvériség és a békés együttélés keresztény értékei alapján építsük újjá – írta az egyik legnagyobb példányszámban megjelenő napilap. Martín Rábago leóni érsek a helyi kultúra jellemzőiről így beszélt: „vidám nép vagyunk, tudunk énekelni, könnyekig meghatódni: mindezt kifejezzük majd a pápával való találkozások során”. Valóban ez történt.

„Benedek testvér, már mexikói vagy!”

A pápa március 23-án, tizennégy órás repülőút után érkezett meg Guanajuato repülőterére, ahol Felipe Calderón mexikói elnök és felesége, valamint José Guadalupe Martín Rábago, León érseke köszöntötték. A repülőtéren összegyűlt sok-sok ember hangos örömujjongásban tört ki, mikor a pápa fehér ruhás alakját megpillantották a repülőgép ajtajában, és lelkesen skandálták: „Benedek testvér, már mexikói vagy!” A repülőtérről a szálláshelyére vezető 32,5 kilométeres út mentén pedig közel 700 ezres tömeg köszöntötte a több mint egy óráig vonuló pápamobilt.

Elő-születésnapi köszöntés a fiataloktól

Fiatalok egy csoportja a Las Mananitas című mexikói, de Latin-Amerikában is népszerű dallal köszöntötte XVI. Benedek pápát az érkezése utáni reggelen. Mivel ezt a dal születésnapi köszöntő is, ez a reggeli spontán és vidám ének egyértelmű célzás volt XVI. Benedek közelgő 85. születésnapjára.

A pápa és az iskolás gyerekek

A Béke téren mondott rövid beszédében Benedek pápa az igazi boldogság titkáról beszélt az iskolás gyermekeknek.
Emlékeztetett, Isten azt akarja, hogy mindig boldogok legyünk. Ha hagyjuk, hogy Krisztus szeretete átalakítsa szívünket, akkor megváltoztathatjuk a világot is. Ez a hiteles boldogság titka. A három mexikói gyermekvértanút példaképül állítva eléjük, így beszélt: „Ugyanolyan gyermekek voltak, mint ti, akiktől megtanulhatjátok, hogy sosem vagytok túl fiatalok ahhoz, hogy szeressetek és szolgáljatok.”

A Szentatya találkozott a kábítószerkereskedelem ádozatainak családtagjaival

XVI. Benedek találkozott a mexikói kábítószerkereskedelem okozta erőszak néhány áldozatának családtagjaival, akiknek a kábítószer démoni hatalmának veszélyeiről beszélt.
A kábítószer-kartellek és a biztonsági erők közötti erőszakos összecsapások az utóbbi öt évben több mint 50 ezer áldozatot követeltek Mexikóban. Felipe Calderón elnök javaslatára a Szentatya nyolc emberrel találkozott, akik között ott voltak egy katona és egy rendőr hozzátartozói, akiket a kábítószerkereskedőkkel való összecsapásban gyilkoltak meg. Jelen volt egy férfi, aki túlélt egy túszejtést, és egy olyan diáknak a nővére, akinek egy utcai tűzharc során eltévedt lövedék oltotta ki az életét.

Szentmise, 640 ezer résztvevővel

A Szentatya vasárnap reggel szentmisét mutatott be a leóni bicentenáriumi parkban az összegyűlt 640 ezer hívő előtt. A fiatalok itt töltötték az éjszakát és előkészületként szentségimádást, imavirrasztást tartottak. Közel 250 bíboros, püspökök, valamint Latin-Amerika és a karibi térség 22 püspöki konferenciájának elnöke, az amerikai kontinens püspökei és közel háromezer pap koncelebrált XVI. Benedek pápával. Beszédében a Szentatya a hit megújítására szólította a híveket. A hitbéli elfáradáson, a megszokásra épülő vallásosságon túllépve fedezzétek fel újra a keresztény örömhírt – kérte. Pusztán emberi erővel nem segíthetünk az igazságtalanságon, nem teremthetjük meg a békességet, csak Isten segítségével. Az Úrangyala-imádság előtt utalt a kényszerűségből külföldön kenyerüket kereső, szétszakadt családokra is. Arra kérte a mexikóiakat, hogy száműzzék lelkükből a csak megosztó bosszú érzését, és imádkozott a drogkereskedelem, a bűnözés, az értékválság, a szegénység, a korrupció és a családon belüli erőszak áldozataiért is.

Találkozás a püspökökkel

XVI. Benedek pápa a vasárnap esti vesperáson találkozott mintegy 130 mexikói főpásztorral, továbbá latin-amerikai és karibi országok püspökeivel. A Szentatya azt kérte tőlük, hogy egyházmegyéikbe visszatérve közvetítsék híveiknek a pápa irántuk érzett mély szeretetét és azt, hogy a Szentatya szívében hordozza szenvedéseiket, várakozásaikat. „Az a feladatotok, hogy hirdessétek az evangéliumot ezekben az erős katolikus hagyománnyal rendelkező országokban, ahol a jelenlegi helyzet számos problémát és kihívást állít elétek. Tudjuk azt, hogy Krisztus feltámadt. Ez a meggyőződés erősítse bennetek, hogy nem a rosszé az utolsó szó, és Isten képes új kapukat megnyitni számunkra a remény felé, amelyben sosem csalódunk” – mondta a pápa. Arra buzdította a főpásztorokat, hogy mindig álljanak a szegények, az erőszaktól és a hatalomtól kivetettek oldalára.

Búcsú a mexikóiaktól

„Maradjatok hűségesek önmagatokhoz; ne hagyjátok, hogy megfélemlítsenek a gonosz erői, hanem legyetek bátrak, és munkálkodjatok azon, hogy keresztény gyökereitek életereje táplálja jeleneteket és jövőtöket – ezekkel a szavakkal búcsúzott a Szentatya a mexikóiaktól elutazása előtt a reptéren.

Kuba – a Cobrei Szeretet Szűzanya országa

„Kuba szeretettel és tisztelettel fogadja a Szentatyát és megtiszteltetésnek érzi jelenlétét” – mondta Raúl Castro kubai államfő március 26-án a Santiago de Cuba-i repülőtéren, ahová a pápa mexikói apostoli látogatását követően érkezett. A kubaiak nagy szeretettel és lelkesedéssel üdvözölték a pápát. Az első pillanatoktól kezdve mindenki kinyilvánította örömét, hogy a „szeretet zarándoka” kubai földre érkezett. Emberek tízezrei énekelve várták városszerte a pápamobilt a Santiago de Cuba-i érseki palotához tartó útján. XVI. Benedek ünnepi szentmisét mutatott be a városban az ország védőszentje, a Cobrei Szeretet Szűzanya kegyszobra megtalálásának 400. évfordulója alkalmából. A szentmisén több mint 200 ezer hívő vett részt, köztük az ország elnöke, Raúl Castro. Homíliájában a Szentatya hálát adott Istennek kubai útjáért, amelyre régóta vágyott. „A Cobrei Szeretet Szűzanyára tekintve arra kérlek benneteket, erősödjetek meg hitetekben, Krisztusban és Krisztusért éljétek meg. A béke, a megbocsátás és a megértés eszközeivel kötelezzétek el magatokat egy nyitott és megújult, jobb társadalom építésében, amely méltóbb az emberhez, és Isten jóságát tükrözi vis.- sza” – mondta XVI. Benedek pápa. Arról biztosította a híveket, hogy szívében hordozza aggodalmaikat és várakozásaikat, elsősorban is azokét, akik korlátozva vannak szabadságukban.

Látogatás a Cobrei Szeretet Szűzanya-kegyhelyen

Látogatásának második napján a pápa az El Cobrei Szeretet Szűzanya nemzeti kegyhelyre látogatott. A bazilika előtt köszöntötte és megáldotta a jelenlévő híveket. „Nagy szeretettel vagyok irántatok, és arra kérlek benneteket, hogy közvetítsétek szeretetemet embertársaitok számára, hogy mindannyian felfedezzék a hit nagy erejét és vigaszt adó mivoltát. Tudassátok mindenkivel, hogy Isten Anyjára bíztam hazátokat, hogy a megújulás és a remény útját járjátok, a kubaiak érdekét szolgálva ezáltal. A Szűzanya példáját követve, minden kubait arra bátorítok, hogy életét Jézus Krisztusra építse, munkálkodjon az igazságosságért, álljon a szeretet szolgálatába. Azt kívánom, hogy senki és semmi ne vehesse el tőletek a belső örömet, amely a kubai lélek ismertetőjegye. Isten áldjon meg benneteket!” – mondta a Szentatya.

Havanna – Az egyháznak szüksége van a vallásszabadságra

A Szentatya szerdán reggel a havannai Forradalom terén szentmisét mutatott be kubai főpásztorok koncelebrálásával, több mint 300 ezer hívő részvételével. Benedek pápa homíliájában nagy örömének adott hangot, hogy együtt lehet a kubai hívekkel és velük ünnepelhet a Cobrei Szeretet Szűzanyának szentelt jubileumi évben. „Az egyháznak szüksége van a vallásszabadságra, hogy hirdetni tudja hitét, és a szeretetről, a kiengesztelődésről szóló üzenetét, amelyet Jézus hozott el a világba. Ezen a téren fontos előrelépések történtek Kubában, amelyet azonban folytatni kell.” A Szentatya a kubai hatóságokhoz fordulva a következőket hangsúlyozta: adjanak nagyobb teret a vallásszabadságnak az oktatás, a karitatív szolgálat terén is, hogy az egyház jobban hozzá tudjon járulni az egész nép javához.

Aki húsz éve imádkozik a pápáért

A pápa találkozott a Havannában élő, indiai Teresa Kerketta nővérrel, aki 20 évvel ezelőtt tette le fogadalmát. Mint Teréz anya minden szemlélődő szerzetesnője, ő is megkapta azt a feladatot, hogy imádkozzon mindennap egy papért. A számára kijelölt pap Ratzinger bíboros volt. XVI. Benedeket nagyon meghatotta, hogy találkozott azzal az emberrel, aki már 20 éve mindennap érte imádkozik. (A találkozásról a címlapon találunk képet.)

Találkozás Fidel Castróval

A Szentatya és Fidel Castro közt élénk beszélgetés alakult ki – mondta Federico Lombardi. A szentszéki sajtószóvivő hangsúlyozta, hogy Fidel Castro nagyon szeretett volna találkozni a pápával, érdekelte az egyház és maga a Szentatya személye is. Érdekelte, mit gondol XVI. Benedek napjaink aktuális kérdéseiről, a tudomány előtt álló kihívásokról, a vallások közötti párbeszédről. Érdeklődött a pápai „hivatásról” is. Fidel Castro elmondta: örül, hogy Kalkuttai Teréz anyát és II. János Pált boldoggá avatta az egyház. Személyesen is találkozott mindkettőjükkel, tisztelte és csodálta őket. A televízión keresztül követte a pápalátogatás eseményeit, és észrevette, hogy a szentmise liturgiája megváltozott ahhoz képest, amit fiatalkorában látott. A pápa elmagyarázta neki, hogyan változott meg a mise rendje. A Szentatya a havannai apostoli nunciatúra épületében fogadta Fidel Castrót. A kubai nép és a fél évszázadon át üldözött kubai egyház iránti tisztelet, nem pedig a hatalom iránti hódolat jegyében találkozott a volt kubai vezetővel.

„Szívemben hordozok minden kubai embert”

„Szívemben hordozok minden kubai embert, akik körülvettek imáikkal, szeretetükkel, akik vendégül láttak és részeseivé tettek legigazabb törekvéseiknek. …A Cobrei Miasszonyunk védőpalástja oltalmazzon minden kubai embert… Isten áldása legyen az ország jövőjén” – mondta a pápa március 29-én, elutazása előtt a havannai repülőtéren.

 

Előző cikkHazai hírek, felhívások
Következő cikkSziénai Szent Bernardin, Jézus nevének apostola