200 éve Európa Szívében – a Rahói Római Katoloikus Egyházközség temlombúcsúja

644

A Nepomuki Szent Jánosról nevezett Rahói Római Katolikus Plébániát 1810-ben alapította Klobusiczky Péter szatmári püspök. Erre az eseményre a rahói egyházközség egy éves Jubileumi Évvel készül, amelynek nyitó szentmiséjét dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek úr celebrálta 2009. május 16-án. Az érsek urat, a város apraja-nagyja mellett, fúvószenekar fogadta a templom melletti téren, majd Jaroslav Dumyn polgármester köszöntette a városba érkező főpapot.

„Nagy öröm számunkra, hogy a helyi római katolikusokat az egri érsek látogatja meg, de még nagyobb öröm, hogy velünk együtt imádkozik és ünnepel a mai napon” – mondta a polgármester. Innen az érsek úr a plébános, a papság és a hívek kíséretében a templomba vonult.

Isten hozta hív nyájához – hangzott a hívek éneke, amely immár másodszor köszöntötte Seregély István érsek urat, hiszen a rendszerváltozás éveiben, 1989. november 13-án már egyszer ellátogatott Rahóra és mutatott be szentmisét.

Először Mikulyák László plébániai kormányzó olvasta fel az Apostoli Penitenciária levelét, mely az elkövetkezendő esztendőben engedélyezi a teljes búcsú elnyerését a templomban. A gyermekek köszöntése után a képviselőtestület köszöntötte a főpásztort. „Érsek Úr apostoli utódként 20 esztendővel ezelőtt meghallotta a kárpátaljai magyarok kérését, mely szerint papot kértek az anyaországi Egyháztól, és először Bohán Béla atyát, majd később Juhász János atyát engedte el lelkipásztori szolgálatra Kárpátaljára, Rahóra” – mondta a képviselő. A templom és plébánia történetének felolvasása után az érsek úr megköszönte a köszöntő szavakat, majd felolvasta a Szentatya, XVI. Benedek pápa áldását.

A szentmise homíliájában az érsek úr a következőket mondta: „Nepomuki Szent János példája évszázadok óta áll a helyi római katolikusok előtt, akik megőrizték hitüket, magyarságukat, de főleg hűségesek maradtak a galileai Halászhoz, Jézus Krisztushoz. (…) Ez a templom nem múzeumnak, nem közösségi teremnek, hanem az imádság házának épült, amely nyugalmat és békét, de legfőképpen az üdvösséget adja az ide áhítatos és imádságos lélekkel járó híveknek.”

A felajánlási körmenetben a hívek hozták a főcelebránshoz az áldozatbemutatáshoz használt kenyér és bor alapanyagát szimbolizáló búzát és szőlőt, valamint az áldozati adományokat.

A főpásztorral együtt mutatták be a szentmisét a plébános, az egyházközség volt lelkipásztorai, valamint az egyházmegye papjai. Az áldozást ünnepi szentségi körmenet követte, mely valóban tanúságtétel volt a város és a világ előtt a köztünk élő Jézus Krisztusról.

A szentségi áldás után a testvéregyházak lelkipásztorai köszöntötték a híveket, majd a hivatalos delegációk képviselői.

„Köszönjük Érsek Úrnak, hogy az elmúlt 20 esztendőben imádkozott a kárpátaljai magyarságért, és egri érsekként, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként szívén viselte a kárpátaljai, köztük a rahói katolikusok sorsát” – mondta Mikulyák László plébános köszönő szavaiban.

Az Apostoli Penitenciária dekrétuma szerint Seregély István érsek úr pápai áldásban részesítette a jelenlévő híveket és zarándokokat. A pápai majd a magyar himnusz elhangzása után közös agapé várta az ideérkező zarándokokat a plébánia udvarán. Istennek legyen hála ezért a szép ünnepért, és az elmúlt közel 200 esztendő Isten iránti hűségéért!

Mikulkyák László,
rahói plébániai kormányzó

Előző cikkA VII. Római Katolikus Egyházzenei tábor Rahón
Következő cikkSzent István király ünnepe Rahón