25 éves a nagybégányi római katolikus egyházközség

839

Újraalapításának huszonötödik évfordulóját ünnepli a nagybégányi egyházközség.

A településnek már a XIII. században volt római katolikus temploma, de később a reformáció hatására megszűnt a közösség. A megmaradt hívek a beregszászi vagy a kaszonyi templomba jártak a Szovjetunió széthullásáig.

A nagybégányi egyházközség újralapítása 1991 márciusában Károlyi Lajos akkori kaszonyi plébános támogatásával valósult meg. Visszaszerezték az egykori katolikus elemi iskola épületét, és azt alakították át templommá. Azóta is folyamatos felújítás alatt van az épület. 1991 óta különböző támogatásokból és önerőből sikerült lecserélni a nyílászárókat, új padokat szereztek be, karzatot készítettek, egy sekrestyét is hozzáépítettek az épülethez, rendezték az udvart, járólapokkal kirakták a járdát, és tujafákat, valamint fenyőfákat ültettek.

A templom védőszentje a Magyarok Nagyasszonya. A jelenlegi oltárképet Kopriva Attila munkácsi festőművész alkotta.

Nagybegany22001-ben Majnek Antal püspök atya plébánia rangra emelte a nagybégányi egyházközséget, azóta van állandó plébánosa a közösségnek.

2016 nyarán az egyházközség közösségi ház építésébe kezdett. A megvásárolt telken sokáig egy romos épület állt, amit idén bontottak le. Gallov József munkácsi építészmérnök készítette el a közösségi ház terveit. Augusztus hónapban nekiláttak a kivitelezéshez. Az építkezéshez szükséges anyagi támogatást folyamatosan pályázat útján szerzik be a Munkácsi Római Katolikus Püspökségtől, a Bethlen Gábor Alaptól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A továbbiakban olyan támogatókat keresnek, akik segítenek az építkezés befejezésében.

Az egyházközséghez 250-270 fő tartozik. A hívek körében már évek óta működik a rózsafüzér társulat és a Szent Mónika közösség.

A beregszászi Szent Anna Karitász az év folyamán sok támogatásban részesíti a nagybégányi rászoruló híveket is. Vetőmagok, élelmiszercsomagok, ruhaneműk szétosztása mellett gyógyszertámogatásban és rezsitámogatásban is részesültek a szerényebb anyagi körülmények között élő hívek. Jelenleg tart a tűzifaprogram, mely szintén nagy segítséget jelent a helyi rászorulók számára.

Bundáné Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Előző cikkSzent Miklós ünnepe Visken
Következő cikkAdventi ének- és szavalóverseny Rahón