A 190 éves rahói templom jubileumi búcsúja

701
ujtas-2015-5-19

Rahóban május 16-án ünnepelték a Nepomuki Szent Já- nos Plébániatemplom 190. búcsúját. A harangok már kora reggel hirdették a híveknek a templom születésnapjának nagy jubileumát, s a templom oltára fölé is nagy számokkal írták ki a két jubileumi évszámot: 1825-2015.

ujtas-2015-5-20

Az ünnepi szentmisét Reszler Mihály máramarosi főesperes, Máramarossziget (jelenleg Románia) plébánosa mutatta be Mikulyák László rahói esperesplébánossal, Mankovics Sándor kőrösmezői plébániai kormányzóval, Béres István aknakszlatinai plébánossal, Kvascsuk András técsői plébániai kormányzóval és Vaszil Nosza görögkatolikus lelkésszel együtt.

A szentmise elején plébánosunk, László atya köszöntötte a jelenlévő vendégeket, a papokat, a diplomáciai testület tagjait és a testvérvárosokból – Budapestről, Deszkről és Svidníkből (Szlovákia) – érkezett delegációkat, valamint minden zarándokot, akik Felső-Tisza-vidéki esperesi kerületünkből vagy az egyházmegye távolabbi pontjairól érkeztek, hogy osztozzanak a jubileumi ünnep örömében. A szentmisét a Laudate Dominum kórus éneke tette még ünnepélyesebbé.

ujtas-2015-5-21Az evangélium után Reszler Mihály atya mondta a szentbeszédet. Prédikációjában Nepomuki Szent Jánost a szentsé- gekhez való hűség fényében mutatta be nekünk, mostani keresztényeknek. A Szent személyisége felhevíti a langyos szíveket, és arra buzdít, hogy teljes mértékben fogadjuk el a Krisztustól kapott hit útját, melyről életünk példájával kell tanúságot tennünk, s hirdetnünk az evangéliumot, ami keresztény kötelességünk. Felajánláskor a hívek az oltár elé vitték a kenyeret és a bort, valamit Nepomuki Szent János ereklyéit. A szentmise végén pedig Oltáriszentség-körmenetet tartottak a templom körül.

A szentmise végén Jaroszlav Dumin, Rahó polgármestere – aki minden évben eljön a templombúcsúra – és Svidník polgármestere mondott köszönetet a meghívásért. Ezután László atya köszönte meg Reszler Mihály atyának a szentmise bemutatását és Isten Igéjének hirdetését. Végül, de nem utolsó- sorban László atya plébániánk legidősebb tagjait, köztük a legidősebb házaspárt köszöntötte. Ezután minden vendég meghívást kapott az ünnepi asztalhoz, melyet plébániánk hí- vei készítettek elő.

ujtas-2015-5-22Az ünnep a késő délutáni órákban klasszikus zenei koncerttel folytatódott, melyet kántorunk, Szojka Ella szervezett. Felléptek benne plébániánk fiataljai, a Zipzerei-i kórus, a Laudate Dominum kórus, a zeneiskola hegedűs együttese, a vá- rosi zeneiskola tanárainak kvartettje, valamint egyházközsé- günk kurátora és városunk polgármestere.

A koncert után minden jelenlévőt meghívtak a plébánia udvarára a Linczenbold János emlékére készült kopjafa meg- áldására. Linczenbold János 42 éven keresztül (1815-1857 között) volt Rahó plébánosa, az ő munkálkodásának köszönhetően épülhetett meg templomunk. A beszéd megtartására Fekete Józsefet kérték fel, aki plébánosunk kérésére elkészí- tette a kopjafát, mivel nem sikerült megtalálni egykori lelkipásztorunk sírhelyét.

Istennek legyen hála ezért a nagyszabású és felemelő jubileumi ünneplésért!

Zán Ágnes, Rahó

Előző cikkMinistránsavatás Nagyszőlősön
Következő cikkHazai hírek, felhívások