A „kis templom nagy felújítása” Templomfelújítás – Kisszelmencen

683
Szelmenc-temp

Nem olyan régen, 2013-ban fejeződtek be a kisszelmenci római katolikus templom belső felújításának munká- latai. Akkor igencsak nagy örömmel ünnepelte búcsúját az egyházközség;

nemcsak a kisszelmenci, hanem minden környékbeli egyházközség is együtt ünnepelt velünk, mert valóban csodás megújuláson ment át az egész templombelső. Ezzel azonban nem fejeződött be a templom megújulása Kisszelmencen, az egyházközség ugyanis még abban az esztendőben belefogott a kis templom nagy külső felújításába.

A terv nagy volt, anyagi lehetőségeink viszont korlátozottak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az általuk meghirdetett pályázati lehetőségnek köszönhetően viszont nem hagyta, hogy a lendület és a lelkesedés alábbhagyjon.

A pályázat benyújtása után izgatottan vártuk az elbírálás eredményét. A várakozásunk nem lett eredménytelen: megkaptuk a támogatást. A munkálatok elkezdése előtt azonban kiderült, hogy a tetőszerkezeti elemek részleges cseréje helyett minden figyelmünket és anyagi fedezetünket a torony tetőszerkezetére kell összpontosítanunk, amely – ahogy azt a tüzetesebb vizsgálatok kimutatták – életveszélyes állapotban volt, és teljes újjáépítést igényelt. Mindehhez társult még a hrivnya nagyfokú devalvációja, aminek köszönhetően még inkább megdrágultak az építő- anyagok, és ezzel a költségvetésünk is szorult. De az Istenben hívő ember sosem csügged el, kiváltképpen, ha az Isten házáról van szó. Sikerült megvalósí- tanunk a toronysapka teljes cseréjét, ráadásul olyan pontossággal, hogy aki nem látta a munkálatok folyamatát, azt gondolná, hogy még mindig a régi fedi a templom tornyát.

Hálát adunk mindenekelőtt a jó Istennek, aki áldásával kísérte munkánkat, hogy a háza, amelyben a vele való találkozásra összegyűlünk, még hosszú évekig betöltheti ezt a feladatát. Valamint hálánkat szeretnénk kifejezni az Emberi Erőforrások Minisztériumának is, mely ehhez anyagilag és tanácsaival is hozzájárult. Isten fizesse meg!

Kocáver Sándor

Előző cikkValentin-nap a rahói plébánián
Következő cikkA lelki örökbefogadásról – „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.”