A lelki örökbefogadásról – „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.”

881
Adoptacja2

„Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépelődnek azon, hogy világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek – egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket… Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat? Oltalmazzon hát mindegyikünk sajátjaként egy gyermeket, védje meg őt ellenségeitől! Minden „adoptált” gyermeket vegyen körül imá- ink, szentáldozásaink, böjtjeink és áldozataink védőburka!” (Pawel Milcarek: Veszélyben forgó gyermekek lelki adoptálása) Az kezdeményezés Fatimából származik.

Magyarországra Lengyelországból érkezett 1995-ben a varsói gyalogos zarándoklat résztvevőinek közvetítésével. A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígé- ret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan aAdoptacjaz anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott gyermek a születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadásban.

Az ígéret tárgyát képező imák: a rózsafüzér egy titka, egy adott ima a gyermekért, valamint önkéntes vállalás.

Az ígéretet tevők nemcsak a magzat életéért imádkoznak, hanem egyben a szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi felfogásának helyes irányban történő fejlő- déséért is. A lelki adoptálás végső célja az egész család, az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és helyreállítása, egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok bűnéért.

A lelki örökbefogadást vállalók minden évben Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepén tesznek fogadalmat, melyben kinyilvánítják ezt a vállalásukat. „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be” – mondja az Úr (Mt 18,5). Az ígéret kötelez, egyben erőt is ad fogadott cél megtartásához. Biztatunk mindenkit, hogy március 25-én kezdjen bele a lelki örökbefogadásba! Most, hogy ennyire megnehezedett a helyzet az országban, még inkább szükség van arra, hogy a megfogant életek megszületéséért imádkozzunk, szüleik számára pedig a Gondviselésben való bizalom, a bátorság és a lelki erősség kegyelmét kérjük.

A lelki örökbefogadást férfiak és nők is vállalhatják. Aki nem akarja, hogy má- sok is tudjanak elhatározásáról, csendben, magában is mondhatja a többiekkel a fogadalom szövegét. Isten, aki a rejtekben is lát, látja szívünket, elhatározásunkat, s a gyermeket is, akit a mi imánk fog megmenteni.

Jakab Annamária és Pápai Zsuzsanna

Előző cikkA „kis templom nagy felújítása” Templomfelújítás – Kisszelmencen
Következő cikkHazai hírek, felhívások