A Megszentelt Élet napja Schönbornban

725

Február 1-jén a Munkács melletti Schönbornban tartották a Munkácsi Egyházmegye papjai és szerzetesei a Megszentelt Élet napját. Majnek Antal püspök meghívására Kocsis Fülöp, a magyarországi görög katolikusok püspöke tartotta a szentmise homíliáját. Mint mondta: az Isten szerelmétől megérintett embernek az jelent pihenést, erőforrást, ha időnként bizalmas közösségben vonul vissza az Istennel, aki sok sürgés- forgása után szeretne egy kicsit vele együtt lenni. „Annyi mindent teszünk, annyi mindenkinek igyekszünk segíteni – mondta – hogy időnként megfeledkezünk erről a meghívásról. Pedig nem lehet különleges alkalom ez a Jézussal való félrevonulás: ez minden napunknak része kell, hogy legyen.”

Ezután a két szerzetespüspökkel együtt a jelenlevők megújították szerzetesi fogadalmaikat. A szentmise után Kocsis Fülöp püspök lelkigyakorlatos beszédet tartott az összegyűlt szerzeteseknek. Szent Pál apostol gondolatai alapján – az első korinthusi levélben írottak szerint – a szerzetesi hivatás megőrzéséről elmélkedett. Az Istennek átadott ember őrizze meg szívét tisztaságban az ő Vőlegénye számára a mai világ sokféle kísértésével szemben, ehhez pedig nagyon fontos az alázatosság és az önmegtagadás gyakorlása: „aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.”

Egyházmegyénkben öt férfi és nyolc női szerzetesrend tagjai teljesítenek szolgálatot.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkNe csak a végén!
Következő cikkImaoldal