A SZATMÁRNÉMETI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE SCHEFFLER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

762

Isten szolgája, Scheffler János püspök életszentségének előzetes vizsgálati anyaga – több esztendős kutatás eredményeként – elkészült. 1996. december 4-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Reizer Pál, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, az Egyházmegyei Bíróság legfőbb bírája és P. Szőke János SDB posztulátor átadta azt a római Szentté Avatási Kongregációnak.
Az Egyházmegyei Bíróság megállapította, hogy Isten szolgája, Scheffler János, szentként él a hívek emlékezetében, közösségben és egyénileg is imádkoztak hozzá, hogy az Úristennél eszközöljön ki kegyelmet számukra.
Az elmúlt évek folyamán 25 tanú nyilatkozott Scheffler János életszentségéről, az erények hősies gyakorlásáról.
Az előírásoknak megfelelően elkészült Isten szolgájának kritikai életrajza; összeállították a nyomtatásban, sokszorosított formában kiadott műveinek listáját, áttanulmányozták azokat is, amelyek kéziratban maradtak fenn; megvizsgálták azokat az írásokat, amelyek életéről, munkásságáról szólnak; felleltározták a kutatható levéltárakban meglevő levelezését; a Vatikáni Államtitkárságtól engedélyt kértek és kaptak a titkos levéltár anyagainak áttekintésére is.
A római illetékes hatósághoz benyújtott anyag tartalmazza azoknak a tudományos műveknek a gyűjteményét is, amelyek Scheffler János egyéniségének, az akkori kor egyházellenes tevékenységének megismerését segítik elő.
Elkészült a több mint 500 oldalnyi dokumentumanyag olasz fordítása.
A Szentté Avatási Kongregáció illetékes képviselője átvette a boldoggá avatási per anyagát. Ezzel újabb állomásához ért az évekkel ezelőtt beindított folyamat.
Kérjük a Szatmári Katolikus Egyházmegye híveit, az egész magyar katolikusságot, Scheffler János tisztelőit, hogy buzgó imáikkal járuljanak hozzá Isten szolgájának boldoggá avatási pere kiterjedéséhez, kedvező elbírálásához!
Mindenható Istenünk, hallgasd meg kérésünket! A Te szolgád, János püspök, megdicsőített Téged bátor tanúságtételével. Könyörögve kérünk, Te is dicsőítsd meg János szolgádat, hogy mielőbb szentjeid sorában tisztelhessük őt! (MK)
Várjuk az idősebb testvéreink leveleit, akik még emlékeznek előző püspökükre, írják meg hozzá fűződő emlékeiket, élményeiket. (Szerk.)

fr. Imre

Előző cikkEmlékezzünk Kárpátalja előző püspökére!
Következő cikkNAGYBÖJT