A szent háromnap ünneplése otthon

409

Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat – kiemelt jelentőségű napok ezek a nagyböjtben, húsvétra való készületünkben, sőt egész életünkben. Mintha ezekben a napokban minden és mindenki lélegzetvisszafojtva várakozna arra, hogy a halál látszólagos győzelmét felváltsa a feltámadás diadalmas ujjongása. A szent háromnap liturgiája, szimbólumai mind-mind ennek átéléséhez segítenek hozzá minket.

Mit tegyünk azonban akkor, ha nincs lehetőségünk részt venni a szertartásokon? Hiszen sok minden: kisgyermekek, beteg családtag, estig tartó munka, saját betegségünk stb. akadályozhat meg bennünket abban, hogy részt vegyünk a szertartásokon – arról nem is beszélve, hogy papjaink csekély számuk miatt sok helyen nem is tudnak ezeken a napokon liturgiát tartani.

Kellő találékonysággal azonban mégis aktív részesei lehetünk ezeknek a szent napoknak. Javaslom, hogy ahol a három nap közül csak az egyiken tud a pap liturgiát tartani, szervezzük aköré a többi nap programját is: egyes tennivalókat bizonyára át tudunk tenni egy másik napra. Ha a közelben, pl. a szomszéd faluban van liturgia, menjünk el oda: gyalog, vagy ha messzebb van, többen is összefoghatunk, hogy autóval jussunk el oda.

Ezenkívül otthon mindenkinek lehetősége van arra, hogy családjával együtt átélje ezeknek a napoknak történéseit és üzenetét. Amikor együtt van a család – ez általában este szokott lenni, de lehet máskor is –, gyűljünk össze közös imádságra. Valamelyik családtag (lehetőleg a családfő, de lehet más is) olvassa fel az aznapi evangéliumot, s kicsit gondolkodjunk rajta; ezután, aki szeretné, ossza meg gondolatait erről a többiekkel. Majd énekeljünk egy ahhoz a naphoz illő éneket, végül imában köszönjük meg Urunknak irántunk való nagy szeretetét.

A gyerekeknek adhatunk az adott nap eseményeivel kapcsolatos kifestőt (könyvesboltjainkban kapható ilyen, de az interneten is találunk, esetleg a plébániai példányból is fénymásolhatunk, a hitoktatóktól is kérhetünk), de amelyikük szívesen teszi, akár le is rajzolhatja azt, ami megérintette őt az aznapi eseményekből.

Nagypénteken elimádkozhatjuk együtt a keresztutat is, minden állomásnál megismételve: „Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!” A Kárpáti Harangszó 78. énekében teljes keresztutat imádkozhatunk végig, a 82. ének után pedig a kereszt leleplezésének aznapi liturgiáját is megtaláljuk. Aznap a gyerekekkel is meg lehet beszélni, hogyan vesznek részt a – számukra nem kötelező – szigorú böjtben. Ezt egyébként nagyböjt többi péntekjére is ki lehet terjeszteni: a gyerekeknek mindig roppant izgalmas, ha felnőtt dolgokban vehetnek részt. Pl. ők sem esznek aznap húst, vagy nem esznek édességet, odaadják egy kicsit azt a játékot a testvérüknek, amit máskor sehogy sem akarnak odaadni, elvégeznek egy olyan munkát otthon, amihez nem fűlik a foguk… Lényeg, hogy mindez önkéntes vállalás legyen a részükről, és azért tegyék, hogy viszonozzák Jézusnak az irántunk való szeretetét és áldozatát.

Ha így teszünk, mi is részesei leszünk a lábmosásnak, az Olajfák-hegyi imának, Jézus szenvedésének és temetésének, csendben várjuk nagyszombaton az Ő feltámadását, s húsvétvasárnap a templomban számunkra is a feltámadást fogja hirdetni a harang szava.

Természetesen nem csak így lehet megoldani ezt a helyzetet, mindenkinek az egyéni találékonyságára van bízva. A lényeg: próbáljuk meg! A lehetőségek hiánya nem foszthat meg bennünket attól, hogy átéljük és magunkénak érezzük Jézus értünk való áldozatát, melyet mindannyiunkért hozott.

A nagyheti liturgia és a javasolt énekek (a számok a Kárpáti Harangszó ill. a Hozsanna c. énekeskönyvek énekeinek számát jelzik):

Április 9. Nagycsütörtök (79. és 80. ének)
Kiv 12,1-8. 11-14; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Április 10. Nagypéntek (78., 81. és 82. ének)
Iz 52,13-53,12; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42
Április 11. Nagyszombat (Húsvét vigíliája) (87. ének)
Ter 1,1-2,2; Ter 22,1-18; Kiv 14,15-15,1; Iz 54,4a. 5-14; Iz 55,1-11; Bár 3,9-15. 32-4,4; Ez 36,16-17a. 18-28; Róm 6,3-11; Lk 24,1-12
Április 12. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA
ApCsel 10,34a. 37-43; Kol 3,1-4; v. 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9; este:Lk 24,13-35

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkÖt éve végezték ki a 21 kopt vértanút
Következő cikkKinek van joga élni?