A Szent Kereszt felmagasztalása Nevetlenfaluban

643

Szeptember 14-én Nevetlenfaluba, a Szent Kereszt felmagasztalása templomba nagyon sok zarándok érkezet a környező és távolabbi falvakból, városokból és a környező országokból.

Mindannyian kötődnek valahogy Nevetlenfaluhoz, így nem tudták nem észrevenni az új esőbeállót, amit éppen a templombúcsú előtt állítottak fel Isten dicsőségére. Az esőbeállót Ferenczi Zoltán helyi építészmérnök terve alapján Kapta Gábor batári asztalos készítette. Hálásan köszönjük odaadó munkájukat!

A szentmisét Hernádi Lehel OFM újmisés atya vezette Hajas Ámosz OFM nevetleni plébániai kormányzóval és Lődár Jenő Batári görög-katolikus atyával, miközben Weinrauch Mário OFM gyóntatott.

Lehel atya szívhez szóló prédikációjában rámutatott arra, hogy nem is magát a keresztfát magasztaljuk fel, hanem azt, aki rajta függött: magát Jézus Krisztust.

A körmenet és a szentségi áldás után, miután a papság és a ministránsok kivonultak, a teljes búcsú elnyeréséért elmondtunk a zarándokokkal a pápa szándékára egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, egy Hiszekegyet és egy Dicsőséget.

Eközben Hernádi Lehel atya újmisés áldásban részesítette a híveket.

Hálásan köszönjük mindenkinek, akik ilyen széppé tették ünnepünket!

Fudella József, Nevetlenfalu

Előző cikkBúcsú és a felújított templom megáldása Feketeardóban
Következő cikkFerences papszentelés Pasaréten