Búcsú és a felújított templom megáldása Feketeardóban

695

Szeptember 4-én Feketeardóban, a Viterbói Szent Rozália tiszteletére szentelt Árpád-kori templomban nagy ünnepségre került sor.

Az ünnepi szentmisét Majnek Antal püspök mutatta be Hajas László Ámosz helyi plébánossal és Hernádi Lehel ferences atyával, akit idén június 17-én szenteltek pappá. A Vajdaságból érkezett Jeremiás testvér és a hat, Feketeardóban is szolgáló akolitus szolgáltak még az oltárnál.

A szentmise elején beszámoltam a püspök atyának az elvégzett munkálatokról és köszönetet mondtam mindenkinek, aki részt vállalt a felújításban és az azt követő takarításban.

A templom kívül-belül megújult. A templomtetőt és a toronysisakot kijavították és lefestették, a szentély külső támfalát újraépítették, az ablakokat kicserélték, a templom falait külső és belső szellőző árkok kiépítésével vízmentesítettük, a penészes falrészeket levájtuk és újravakoltuk lélegző vakolattal, a külső és belső falakat újrafestették. Az udvaron álló keresztet felújítottuk, és újraépítettük a kerítést.

A munkálatok anyagi részét a Bethlen Gábor Alapnak és Riskó Albert hagyatékának köszönhetjük.

Amíg a munkálatok zajlottak, a görögkatolikus templomban tartottuk a szentmiséket és az igeliturgiákat áldoztatással. Köszönjük ezt a görögkatolikus atyának és testvéreinknek.

A beszámoló után a püspök atya kívül-belül megáldotta a templomot.

Antal püspök atya prédikációjában Szűz Mária és Szent Rozália példáján keresztül rámutatott arra, hogy csak imával és önmegtagadással válhatunk hasonlóvá Jézushoz.

A körmenet és az ünnepi áldás után a püspök atya, a papság, a szolgálók, a helybéli testvérek és a zarándokok átvonultak a plébániára, ahol szendviccsel, süteménnyel és bográcsgulyással vendégeltünk meg mindenkit.

Hálát adok az Úrnak, hogy a rózsafüzér csoport beindulása után újabb csodálatos dolog történt a mi kis egyházközségünkben.

Riskó István kurátor

Előző cikkSzent Pio atya búcsú Terebesfejérpatakon
Következő cikkA Szent Kereszt felmagasztalása Nevetlenfaluban