A Szentatya Afrikában

641

November 18-20. között XVI. Benedek pápa Afrikába, Beninbe látogatott. Az afrikaiak a rájuk jellemző lelkesedéssel, örömmel fogadták, fiatalok és idősebbek, tanult és tanulatlan emberek egyaránt. Látogatásának második napján a Szentatya aláírta az Afrikával foglalkozó, 2009-ben megrendezett második rendkívüli püspöki szinódus utáni apostoli buzdítását, mely a világi sajtó szerint a legteljesebb képet nyújtja Afrikáról. Hazatérve a pápa így nyilatkozott: „az afrikai kontinens az életerő tartaléka.” Ezt a látogatást mutatjuk be most röviden.

Hogyan várták a fiatalok a pápát?
A benini Lokossa katedrálisában több ezer fiatal vett részt a pápa látogatására felkészítő hétvégén. Egyikük, egy egyetemi hallgató azt reméli, hogy XVI. Benedek látogatása konkrét változásokat hoz Benin életébe: „Szerencsések vagyunk, mert az országunkban béke van, de az igazság tisztelete nálunk is hagy kívánnivalókat maga után. Egyelőre az igazság mindig az erősebbek oldalán áll. És a megbékélés terén is akad tennivalónk bőven.” Egy másik egyetemista szerint pontosan „Krisztus nevével mutathatunk példát a békére, az igazságra és a megbékélésre egész Afrikának. És éppen ezt várjuk XVI. Benedektől.”

Africae Munus
Látogatásának második napján a Szentatya a város Mária Szeplőtelen Fogantatásáról elnevezett bazilikájában aláírta a 2009-es afrikai püspöki szinódus utáni apostoli buzdítást. Az Afrika-szinódust lezáró dokumentum első része a családról, a nők társadalmi helyzetéről és a gyermeknevelésről szól. Foglalkozik Afrika legfőbb gondjaival, a kábítószerproblémával, a maláriával, a tuberkulózissal. Az AIDS-szel kapcsolatban figyelmeztet, hogy bár orvosi ellátásra is szükség van, a probléma alapjaiban erkölcsi; a megoldást az antropológia és az egyházi tanítás alapján álló szexuális nevelés, az önmegtartóztatás és a házastársi hűség jelenti. Az apostoli buzdítás az ökumenizmus és a vallásközi párbeszéd kérdéseit is tárgyalja.

Találkozás a gyermekekkel
A benini apostoli út egyik legemlékezetesebb, legszebb, legörömtelibb és egyben legmeghatóbb pillanata a Szentatyának a gyermekekkel való találkozása volt – számolt be Federico Lombardi szentszéki szóvivő. Megnyilvánult benne az egyház és a pápa gyermekek iránt érzett szeretete, figyelme, amely Afrika jövőjére is irányul. Afrikában a születések és a gyermekek aránya nagyon magas: ha szeretettel, befogadással, tisztelettel bánnak e rejtett erőforrással, akkor a földrésznek van jövője – mondta a szentszéki szóvivő. A pápa e felhívást fogalmazta meg Afrikával kapcsolatban: „Ne vonjátok meg népetektől a reményt és a jövőt”. A gyermekek a jövőt jelentik, amely már elkezdődött – hangsúlyozta Lombardi. Kifejtette, hogy a pápa látogatásának két jelképes mozzanata jól érzékeltette ezt: a Szentatya, aki erőteljes módon szólt a felelősökhöz, illetve aki nagy szeretettel fogadta a gyermekeket, akik a holnapot jelentik, és akiket segíteni kell.
A Szentatya egy gyermekotthon lakóival találkozott. Beszédében arra kérte őket: Őrizzék szívükben Jézus Krisztust, aki szereti őket, és imáikkal bátran forduljanak hozzá.

Találkozás a püspökökkel
Szombaton esete XVI. Benedek pápa az ország püspökeivel találkozott a cotonou-i apostoli nunciatúra kápolnájában. Beszédében hálát adott az Úrnak a térség 150 évvel ezelőtt megkezdődött evangelizálásáért. „Az elmúlt 150 évben férfiak és nők azért állítottak bátran mindent az evangélium szolgálatába, mert életük középpontjába Krisztust helyezték. Ma is ezt az utat kell követnie az egész egyháznak. Mindannyiunkat vezessen Krisztus keresztre feszített és dicsőséges arca, hogy tanúságot tehessünk az egész világ iránti szeretetéről. Ehhez szükség van a szüntelen megtérésre” – fejtette ki a pápa.

Pápai szentmise Cotonouban – igazi örömünnep volt
November 20-án reggel 80 ezren vártak a Szentatyára a város Barátság nevű stadionjában és környékén, ahol a hívek kivetítőkön követhették az ünnepélyes pápai szertartást. A sportközpont ebből az alkalomból az ima, az Istent dicsőítő és neki hálát adó énekek hatalmas arénájává vált, ahol nemcsak Benin, hanem egész Afrika népe összegyűlt XVI.
Benedek pápa köré. Nyitott szívvel és örömtől ragyogó szemekkel fogadták be Isten Szavát és találkoztak Krisztussal. A hit háromnapos ünneplésének csúcspontját jelentette ez a szentmise, amelyen a pápa a földrész minden püspökének átnyújtotta az Africae munus kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdítását. Afrika hangjai kitörő lelkesedéssel fogadták reggel fél 9-kor a pápamobil érkezését. Élénk színekben pompázó, jellegzetes helyi viseletek, valamint külön erre az alkalomra tervezett, fehér-sárga színű öltözetek még nagyobb hangsúlyt adtak a kettős ünnepnek: az ország evangelizálása 150. évfordulójának és Péter utóda érkezésének.
„Legyetek buzgó tanúi a kapott hitnek!” – lelkesítette az afrikai híveket homíliájában a pápa. Krisztus Király vasárnapján, a Világegyetem Ura ünnepén missziós küldetéssel bízta meg egész Afrikát.
A Szentatya ezt követően a szenvedők, a betegek, az AIDS és más betegségek által fertőzöttek, a társadalom által elfelejtett személyek felé fordult: „Legyetek bátrak! A pápa mellettetek áll imáival és megemlékezik rólatok. Jézus a kicsikkel, a betegekkel azonosította önmagát; osztozni kívánt szenvedésetekben és testvérként ismer el benneteket, hogy megszabadítson minden bajtól, minden szenvedéstől! Minden beteg, minden szegény megérdemli tiszteletünket és szeretetünket, mert személyén keresztül Isten a mennybe vezető utat jelöli meg számunkra”.
Arra buzdította a híveket, hogy a misszionáriusok nyomában legyenek Krisztus hiteles tanúi. 150 évvel az evangelizálás megkezdése után még sokan vannak, akik nem hallották Krisztus üdvözítő üzenetét. A hívek mindenütt ragyogtassák fel az Üdvözítő szeretetteljes arcát, különösen a fiatalok előtt, akik keresik életük értelmét egy nehézségekkel teli világban. A Vatikánba való visszatérésekor a pápa felejthetetlennek nevezte ezt a szentmisét, amely megmutatta, hogy a Krisztusba vetett hit egyesítheti a nemzedékeket és választ tud adni elvárásaikra. Az egész nép, különösen a jövőt jelentő gyermekek örömén és lelkesedésén átsugárzik az életre mondott „igen” frissessége.

Köszönet az „afrikai fogadtatásért”
A Szentatya az egész országnak megköszönte a szeretetteljes „afrikai fogadtatást”, majd Afrika Nagyasszonya oltalmába ajánlotta a benini népet, apostoli áldását adva az egész helyi egyházra.

A Magyar Kurír hírei alapján
Előző cikkA rahói hívek Máriapócson
Következő cikkHazai hírek, felhívások