A Szentírásról

887

II. János Pál gondolatai

Az ima a legegyszerűbb módja annak, hogy Isten és az ő üdvözítő szeretete mindig jelen legyen a világban. Az Isten rábízta az emberekre saját maguk üdvösségét, rábízta az Egyházat, s az Egyházban Krisztus üdvözítő erejét. Rábízta az emberekre az egyes embert, s az emberek összességét is. Rábízta az egyes emberre az összest, az összesre az egyest. Ennek a tudatnak folyamosan visszhangoznia kell az Egyház imádságában.

Az imádságot az a harc teszi szükségessé, amelyet azért vívunk, hogy a jó győzedelmeskedjék az emberben és a világban.

Ez az új evangelizáció, (…) az érettebb egyházi közösségek létrehozására irányul, melyekben fölragyog a hit, és teljes egészében megvalósul a Krisztus személyéhez és evangéliumához való ragaszkodás, a szentségi találkozás Ővele, és a szeretetben és szolgálatban bontakozó élet.

XVI. Benedek pápa gondolatai

Minden otthon családegyházzá válhat, ha a hitre alapozott családi élet központja Jézus Krisztus. Az Egyház ugyanis Isten családja.

Éppen az egyház evangelizáló küldetése követeli meg, hogy korunkban ne csak hirdessék az evangéliumi üzenetet, hanem az mélyen hassa át az emberek gondolkodását és viselkedését.

„Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 133 .)

A Szűzanya medjugorjei üzenete a Szentírásról

Drága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy legyetek az Evangélium hordozói családotokban. Kicsinyeim, ne feledkezzetek meg a Szentírás olvasásáról. Tegyétek látható helyre és életetekkel tegyetek tanúságot arról, hogy hisztek Isten szavának és aszerint éltek. Közel vagyok hozzátok szeretetemmel és Fiamnál mindegyikőtökért közbenjárok. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.

/Medjugorje, 2006. január 25./

Sürgős, életmentő hívószámok

Figyelem!

Ezeket a számokat személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Ha a Biblia lenne a mobilom

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil?

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható…

Előző cikkAz osztály szíve
Következő cikkHúsvét: az élet diadala a halál felett!