A Szentlélek hétköznapjai a családunkban

412

Annak idején az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kötöttünk házasságot. Vajon, ahogy telnek-múlnak az évek, nem feledkezünk-e meg arról, hogy újra és újra meghívjuk családunkba a Szentháromságot? Pünkösd ünnepe alkalmat ad arra, hogy a Szentlélek újra helyet kapjon a lelkünkben és a családunkban. Gyakran elfeledkezünk a Szentháromság harmadik személyéről. Pedig a Biblia olyannyira fontosnak tartja, hogy csak az Újszövetség maga több mint 200 alkalommal említi.

A himnuszok szerint a Lélek „tűz, élő forrás, szeretet”, lelki olaj. Ajándékai a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Mekkora szükségünk van a Lélek vezetésére az élet forgatagában! Túlságosan könnyen eltévesztjük az irányt nélküle! Mennyire kell a Lélek Tüze házasságunkban, hogy szerelmünk ki ne hűljön! Mennyire szükségünk van az Élő Forrásra, hogy a száraz hétköznapokon jelenlétünk üdítő legyen a családtagok számára! Mennyire képtelenek vagyunk a magunk erejéből megtartani a szeretet parancsát! Mekkora szükségünk van a „lelki olajra”, hogy a családtagok egymásnak feszülő fogaskerekei egymásba ne törjenek!

Hogyan nevelhetnénk gyerekeinket a Bölcsesség Lelke nélkül? Eligazodnánk-e a világ és az élet dolgaiban az Értelem, a Tudomány és a Jótanács Lelke nélkül? Kitartanánk-e hittel a nehézségekben az Erősség Lelke nélkül? Képesek lennénk-e gyerekeinknek jó példát adni a Jámborság és az Istenfélelem Lelke nélkül?

A Szentlélek ajándékait mindennapos felhasználásra kaptuk, Isten így akar minket segíteni, hogy az életünk krisztusibb és ezzel emberibb lehessen. A Lélek a mi segítségünk a kicsi és a nagy dolgokban egyaránt, az Ő vezetésére nyugodtan rábízhatjuk magunkat mindenben: a gyerekneveléstől kezdve a házastársi kapcsolaton át az összes ügyes-bajos dolgunkig. Ha figyelünk Rá, és saját hangunk nem nyomja el lelkünkben az Ő hangját, nem tévedünk el.

A Szentlelket Isten egészen bizonyosan megadja nekünk, ha kérjük. Lehetne-e nagyobb ajándékot kérni, mint egy olyan vezetőt, akire életem minden dolgában ráhagyatkozhatok? Számomra Jézus egyik legnagyobb ígérete Lukács evangéliuma 11,13: „Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!”

Popovicsné Palojtay Márta

„Szentlélek, újítsd meg korunkban csodáidat, mint új Pünkösdöt!” (XXIII. János pápa zsinati imádsága) „Az Egyház legelső szükséglete az, hogy mindig élje a Pünkösdöt.” (VI. Pál pápa)