A szerzetesek ünnepe

479

Február 2-án, szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepén gyertyát szentel Egyházunk. A gyertya – világít a sötétben, meleget ad, önmagát emészti fel, miközben világít és melegít. A gyertya lángját óvni kell széltől, vihartól, hirtelen mozdulattól.

A gyertya Jézust, a világ Világosságát jelképezi számunkra, hiszen aki Őt követi, nem jár sötétségben. Ez leginkább a húsvéti vigília kezdetén, a fény liturgiájában mutatkozik meg, amikor a húsvéti gyertya lángjáról indul a fény, amely megvilágosít mindent.

Nekünk is gyertyává kell válnunk. Kapott fényünkkel világítanunk kell, önmagunkkal kell táplálnunk a fényt.

Őriznünk kell a lángot, amelyet kaptunk, védeni vihartól, és melegíteni kell vele, sőt, másokat is lángra lobbantani.

Az égő gyertya a jócselekedetekkel ékeskedő hitet jelképezi, mert amint a gyertya láng nélkül nem világíthat, éppen úgy a hit jó cselekedetek nélkül halott. (vö.: Jak 2,17). Boldog emlékű II. János Pál pápa 2000-ben, a Nagy Jubileum évében február 2-át a Megszentelt Élet Napjának, vagyis a szerzetesi hivatások világnapjának nyilvánította.

A szerzetes isteni sugalmazástól vezetve Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére hármas fogadalommal kötelezi el magát. Teljes szívvel átadja magát a testvéri közösségnek, hogy élvén engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban a Szentlélek munkálkodása által egész életét Isten szolgálatára és embertársai javára szentelje.

Ehhez az ünnephez kapcsolódott ebben az évben is a papok, szerzetesek és szerzetesnővérek találkozója február 4-én, hétfőn Schönbornban. Jelen voltak a munkácsi egyházmegye valamennyi szerzetesközösségének képviselői: ferencesek, domonkosok, lazaristák, angolkisasszonyok, szatmári irgalmas nővérek és a Szent József-nővérek. A 9.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét Majnek Antal püspök atya mutatta be, a szentbeszédet Leon Maly, az ukrán püspökkar szerzetesekért felelős püspöke mondta, aki XVI. Benedek pápa Spe salvi en-ciklikája alapján a keresztény reményről beszélt. A homília után az egyházmegyében szolgálatot teljesítő szerzetesek és apácák – égő gyertyával a kezükben – megújították szerzetesi fogadalmaikat. A fogadalomújítás szövegét mondatonként mintegy előimádkozva először Bo-hán Béla jezsuita atya olvasta fel magyarul, majd Zsarkovszki Péter ferences atya ukránul.

“Kívánom, hogy fogadalmaim megújítása kedves és elfogadott legyen a Szentháromság előtt, és hogy minden lélegzetvételemben, életem minden pillanatában fogadalmaim szerint éljek, azokat szüntelenül megújítsam és tökéletesen teljesítsem. Mivel azonban ezek hűséges teljesítésére magamat igen gyengének és esendőnek ismerem, kérlek téged, jóságos Jézus, aki bennem ezt a vágyat felkeltetted a fogadalmak után, add meg a betöltéséhez szükséges erőt, és úgy irányíts engem, hogy már ne önmagamnak éljek, hanem egyedül Neked: teljesítvén Rendünk előírásait és mindazt, ami lelkem előrehaladását és a Te neved dicsőségét szolgálja. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.”

A szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoztunk.

A szentmise után Leon Maly püspök atya a jelenlévő papoknak és szerzeteseknek bővebben beszélt a Szentatya enciklikájáról.

Lengyel Donát OFM