A tudomány hatalma

709

A fenti címmel tartott előadást október 23-án Beregszászban Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem profeszszora, akit Majnek Antal püspök hívott meg Kárpátaljára, hogy előadást tartson a fenti témáról a papoknak, lelkészeknek és hitoktatóknak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett előadás elején Popovicsné Palojtay Márta, a Család és Élet Egyesület vezetője a lelki és testi gyógyulás összefüggé- seiről tartott rövid előadást.

 

Mint mondta, a belső lelki gyógyulás megkerülhetetlen kérdés, melynek működését kevesen ismerik (el). Az előadás során több példát hallhattunk arra, hogy egyes emberek mély fájdalom és betegség után hogyan értek el testi és egyben lelki nyugalmat, nyerték vissza egészségüket. Mindezt az Istenbe vetett bizalommal és hittel érhették el. Ugyanezt a transzcendens kapcsolatot hangsúlyozta Kellermayer Miklós professzor is, aki jelen világunk legfőbb bajaként a tudomány és az istenhit szétszakadását nevezte meg. S ebben a folyamatosan romló világban a gyógyuláshoz szükséges energiát sem vehetjük a természetből, hiszen az ember lassan mindent kimerít. Egyetlen megoldás maradt: az Istentől kapott energia felhasználása, melyet elsősorban a gyógyításra kell fordítani. Előadásában a tudományt és a világ igazságait két oldalról közelítette meg. Ezek egyike az általunk feltárt igazságok, a törvények és törvényszerűségek, míg a másik része a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára. S a két igazság szintén isteni egységben kapcsolódik össze. Ezt a gondolatmenetet folytatva beszélt a világi és a transzcendens erő hatalmáról, a hitről, mely különös és hatalmas dolgokra képes életünkben.

A rendezvény végén a jelenlévők kérdéseket is tehettek fel az előadóknak, illetve megoszthatták az előadás során felmerült gondolataikat.

Gál Adél
forrás: Kárpátalja.ma

Előző cikkPásztor Ferenc emlékünnepség Beregszászban
Következő cikkLemondásaink értéke