Pásztor Ferenc emlékünnepség Beregszászban

764

„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt.” A Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben immár több éve nagy tiszteletadással emlékeznek meg egykor mártírhalált halt plébánosukról, Pásztor Ferencről. Boldoggáavatásának folyamatát szeretnék elindítani a hívek, amihez elengedhetetlen emlékének őrzése és az imameghallgatások. Az egyházközségben tavaly szobrot avattak tiszteletére, és épülő közösségi házukat is Pásztor Ferencről nevezték el.

 

Október 15-én, halálának évforduló- ján emlékünnepséget rendeztek tiszteletére, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy többen megismerjék példaadó életét, áldozatkészségét. A rendezvényen jelen volt Bozsik Béla magyar konzul, aki köszöntőjében Pásztor Ferenc életét példaképként állította az egybegyűltek elé: hitéért halt meg, és a megpróbáltatások idején is kiállt a kárpátaljai magyarsá- gért. Jelen volt továbbá Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Majnek Antal megyéspüspök, valamint Michels Antal Budapest-Józsefvárosi plébános, augusztusig beregszászi plébános.

Az emlékünnepség a Pásztor Ferenc életéről és munkásságáról készült kiállí- tás megnyitójával kezdődött, majd Szendrey Anita, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájá- nak hallgatója mutatta be az általa gyűjtött és összeállított anyagot.

Pásztor Ferenc a felvidéki Dobóruszkán is szolgált, így az egyházközség erre az alkalomra vendégül hívta a felvidéki településről Weiszer Attila plébá- nost és a dobóruszkai híveket, hiszen Pásztor Ferenc személye összeköti a két plébániát. A két egyházközség a jövő- ben szeretne szorosabb együttműkö- dést, valamint testvérplébániai kapcsolatot kialakítani. Weiszer Attila plébános előadást tartott Pásztor Ferenc Dobó- ruszkán töltött éveiről.

Majnek Antal püspök atya celebrálta a megemlékező szentmisét, melynek vé- gén második alkalommal adták át a Pásztor Ferenc emlékplakettet. A Pásztor Ferenc Alapítvány 2013-ban hozta létre a díjat, melyet olyan személyeknek adományoznak, akik sokat tettek a mártírhalált halt plébános emlékének ébren tartásáért. Tavaly a díjat egykori plébá- nosuk, Bohán Béla atya kapta, idén pedig Michels Antal atyának adományozták, aki a Beregszászban eltöltött három év alatt aki belekezdett a Pásztor Ferenc Közösségi Ház és Plébánia létrehozásába. A rendezvény közös imával és koszorúzással zárult.

Jakab Annamária

Előző cikk„A hit cselekedetek nélkül halott”
Következő cikkA tudomány hatalma