A VISKI TEMPLOM TÖRTÉNELMÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 100 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

583

    Visk nagyközséget, mint a többi mára-marosi koronavárost is, királytól nyert kiváltságok illették. Már a XVI. század elején említés van plébánosáról a pápai tized jegyzékében az 1334-ik évben.
    A viski egyházat sem kerülte el a történelem fergetege. Ramazi Mátyás, szebeni reformátor, Perényi Gábor protestánssá lett máramarosi főispán segédletével már 1524 tájékán elkezdte Visken Luther tanainak terjesztését.
    A hitújítás nagyon sikeresen ment, mivel Husztról a szerzetesek elől ide menekült Huszti Tamás segédletével már 1556-ban az egész egyházközség templomostól, plébániástól a hitújítók kezére került.
    Kétszázhuszonnégy év pangás után 1780-ban csekély számú katolikussal újraállítják a plébániát. Az istentisztelet színhelyéül a paplak kápolnává átalakított egyik szobája szolgált.
    1804-től a templom elkészültéig az alábbiakban felsorolt papok szolgáltak itt: Materklásszi János, Gedeon Máté, Rudics István, Munkácsi Sándor, Polh Károly, Brandt Ferdinánd, Orosz Antal 1855-1875 között, Uferth Alfonz 1875-1892 között.
    Az egyházmegye akkori főpásztora, Meszlényi Gyula püspök úr a viski hívek kérő szavait méltányolva közbenjárt a mostani templom építése ügyében.
    1600 koronáért a püspök úr megfelelő telket vásárolt, és rábírta a kegyúri kincstárt a templom építésének finanszírozására. A költségekhez és a munkához hozzájárult a templomi pénztár és a hívek közössége is.
    Így templomunk 21370 korona összköltséggel 1897-ben felépült. Az oltárt és a szószéket a püspök úr adományozta. Az orgonát a kegyűri kincstár ajándékozta 1902-ben.
    A hívek száma a század elején kb. 500 fő volt, jelenleg 1000.
    A mostani templom plébánosai voltak: Ilosvai Lajos, esperes (1892-1913); Koller Béla (1913-1943); Kovács Béla (1943-1966); Szörényi István (1966); Plakinger Pál (1966-1977); Galambos József (1977-1985); Horváth Ágoston (1986-1988); Bohán Béla (1988-1989); Majnek Antal (1989-1995); Marék Bernardin (1995-1997).
    Templomunk első kántora Csajkovics Károly, követője fia, Csaj-kovics Béla kántortanító, majd hosszú évekig Adler Károly. Jelenlegi kántorunk Fedorcsák Mária.
    A nehéz ateista időkben, mikor egyházközségünk több ok miatt pap nélkül maradt, annak összetartásában nagy érdemei vannak Aranyosi Laci bácsinak, egyházunk egyik legidősebb tagjának. Ezúttal is kifejezzük köszönetünket neki.
    Ugyanabban az időszakban nagy szerepet játszott a gyerekek hitoktatásában és szentségi felkészítésében Munkácsi Etelka, sokunk emlékezetében „Etus néni”.
    100 éves történelme alatt templomunk nagyobb rekonstrukciója, tatarozása 1969-ben, 1973-ban, 1987-ben és 1991-ben volt.
    A 100-ik évfordulóra sikerült új ablakokkal és csillárral felszerelni templomunkat. Jelenlegi külső és belső állapotát a mostani püspökünk kezdeményezésével s segítségével értük el. Köszönjük!
    Szorgalmas és energikus munkájával nem csak a templomunk újult meg, de a viski egyházközség hitélete is „lángra lobbant”. Ez ma is folytatódik Ferenc atya vezetésével és a sokat tevékenykedő Anikó nővér munkájával együtt.
    Templomunk építésének kezdete és jubileuma között párhuzamot látunk: Meszlényi püspök úr kezdte és Majnek Antal, nagy örömünkre, Kárpátalja első római katolikus püspöke folytatja hitünk szilárdítását, a hívek közötti szeretet, egyetértés s az egyházak közötti béke megerősítését.