Ad limina apostolorum. Az ukrajnai püspökök látogatása a pápánál

726

Szeptember 23-29. között zajlott Rómában az ukrajnai római katolikus püspökök ad limina látogatása. A látogatás utolsó napján, szeptember 29-én a Szentatya hat püspököt szentelt fel, köztük Mieczyslaw Mokrzyckit, a júliusban kinevezett lembergi koadjutor érseket, egyik eddigi magántitkárát. Majnek Antal püspök atyát kérdeztük a vatikáni program részleteiről.

Szeptember 23-án délután Sky-repülővel érkeztem Rómába. Éppen akkor szállt le a kinevezett lembergi koadjutor érsek gépe is, így együtt mentünk be a Vatikánba, a Szent Márta-házba. Estére mindegyik római katolikus püspök megérkezett már Ukrajnából, így együtt vacsoráztunk, beszélgettünk.

ukrajnai püspökök XVI Benedek pápánál

Másnap délelőtt vittek minket Castel Gandolfóba, a pápa nyári rezidenciájára, mely nem messze található Rómától. Akkor még ott fogadta a látogatóit, azóta visszatért a Vatikánba. Közösen fogadott minket és az éppen Rómában tartózkodó néhány görög katolikus püspököt és papot. Az ő ad limina látogatásuk majd jövő év elején lesz. A pápa figyelmeztetett minket arra:

A főpásztorok, csakúgy, mint minden hívő, arra kaptak meghívást, hogy bensőséges és állandó kapcsolatban éljenek Krisztussal az imában és szava engedelmes meghallgatásában. Ez az egyedüli útja annak, hogy minden környezetben Krisztus szeretetének jelévé váljunk, békéje és egyetértése eszközei legyünk. Felhívta figyelmünket az egyházi szeretetközösség fontosságára, amely nélkülözhetetlen feltétele az ökumenikus párbeszédnek a többi egyházzal.

Több püspököt aznap fogadott személyes beszélgetésre a pápa, a többieket csütörtökön. Rám is a második időpontban került sor. Délelőtt l l-re mentem a pápához; nagyon jó hangulatban beszélgettünk, szép élményem maradt az a 15 perc. Sok minden érdekelte: az egyházmegye helyzete, a családok, a hívek örömei, nehézségei… Végezetül azt mondta: imádkozik a kárpátaljai hívekért, majd áldását adta rám, rajtam keresztül pedig a Munkácsi Egyházmegye híveire is.

Ezen a napon még egyszer közösen fogadott mindannyiunkat, minden ukrajnai latin szertartású püspököt, és beszédet intézett hozzánk. Szólt arról, hogy a személyes találkozások révén jobban megismerhette az ukrajnai egyházmegyék valóságát, a püspökök reményeit és problémáit. A beszélgetések közben szerzett benyomásait összegezve buzdított minket, majd Mária oltalmáért fohászkodott, úgy adta ránk apostoli áldását.

A többi három napon – kedden, szerdán és pénteken – csaknem az összes kongregációt és pápai tanácsot végigjártuk, ahol az adott témáért felelős püspök tartott beszámolót az ukrajnai helyzetről a kongregáció vezetőinek. Én a migráció helyzetéről számoltam be mint a püspökkar felelőse. A referátumok végén buzdítást intéztek hozzánk, majd beszélgettünk a témáról, kérdezhettünk is. Új gondolatokat, ötleteket is kaptunk a találkozások során.

ad limina látogatás – más latin szóval kifejezve visitatio liminum – magyarul a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, vagyis Szent Péter és Pál sírjánál Rómában. Ilyenkor be kell számolniuk egyházmegyéjük állapotáról a pápának és az illetékes szentszéki hivataloknak. Az előírt írásbeli beszámolókat a püspökök már korábban eljuttatták a Vatikánba. Néhány az előírt témákból: a liturgikus és a szentségi élet, a hitoktatás, katolikus iskolák, a papság, szerzetesek élete, a hívek vallási élete, a keresztény egységtörekvések állása, a családok helyzete, a tömegtájékoztatási eszközök egyházi használata, a karitász-munka, az egyház anyagi helyzete.

A püspökök egyenként és együttesen is felkeresték a pápát és a vatikáni fő-hivatalokat (dikasztériumokat). Együtt is miséztek a pápával és meghívást kaptak asztalához is. Ezek az ad limina látogatások tehát nemcsak az egyházkormányzat szempontjából jelentősek, de igen fontos lelkipásztori, hitbeli indításokat adnak az egész helyi egyháznak.

Koadjutor (lat. episcopus coadiutor), szó szerint: „együtt segítő” püspök: egyházmegyébe beosztott, a megyéspüspök munkáját segítő, utódlási joggal rendelkező, különleges jogokkal fölruházott püspök.

Szent Márta-ház: 11. János Pál pápa építtette fel. Elsősorban a pápaválasztó bíborosok szálláshelyéül szolgál a konklávé alatt, de itt szállhatnak meg a hivatalos látogatásra ideérkező püspökök is.

Mindennap együtt miséztünk, mindig Róma valamely más bazilikájában: Szent Péter sírjánál, II. János Pál pápa sírjánál, a Santa Mária Maggiore-ban és a Falakon Kívüli Szent Pál bazilikában. Ezenkívül kétszer a Szent Márta-ház kápolnájában. Utolsó nap, szombaton pedig ismét a Szent Péter-bazilikában a pápával, sok bíborossal, püspökkel és több száz pappal együtt: ebben a szentmisében szentelt fel hat püspököt XVI. Benedek pápa. köztük Mieczyslaw Mokrzyckit is.

A kinevezett érsek vezetésével bejártuk a Vatikán olyan részeit is, ahova kevesen jutnak el. A látogatás közben megcsodálhattuk a folyosók falain az évszázados festményeket, a gyönyörű vatikáni kerteket, a Castel Gandolfo-i lakosztály ablakaiból pedig a napfényes tájat: a lent fekvő tengerszemet és az azt körülvevő hegyeket. Utoljára nyolc évvel ezelőtt voltunk ad limina látogatáson. Általában ötévenként szoktak lenni ezek a látogatások, de a születő vagy újjászülető egyházak püspökeinek ritkábban kell menniük.

Áldásomat adom a Munkácsi Egyházmegye minden hívére, és ezzel Szentatyánk, XVI. Benedek pápa áldását is közvetítem számotokra!

Majnek Antal
püspök

Előző cikkEgyházunk a misszióról
Következő cikkImaoldal