Imaoldal

926

Uram, Istenem! Add, hogy a te illatodat árasszam mindenfelé, amerre csak utam visz. Prédikálás nélkül hirdesselek téged. Nem nagy szóval, hanem életem megragadó erejével Annak rejtett értékével, amit teszek. S annak a szeretetnek nyilvánvaló melegével, amellyel szívem irántad viseltetik. Ámen.

Newman bíboros   

 

Uram, Jézus Krisztus, életem mestere, tanítóm és irányítóm: íme, itt vagyok: új nap virradt ránk. Örömmel siettem Hozzád, hogy megtudjam: mit kívánsz ma tőlem, mi lesz mai küldetésem és feladatom?

K. Tilmann

 

URUNK JÉZUS

panasza: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés… ”
parancsa: „Menjetek és hirdessétek: közel van az Isten országa!”
óhaja: „Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt övetekbe…”
tanácsa: „Legyetek okosak, mint a kígyók és ártatlanok, mint a galambok… ”
jövendölése: „Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak titeket…”
bátorítása: „Minden szál hajatok számon van tartva… Neféljetek!”
kifogása: „Aki atyját, anyját jobban szereti, nem méltó hozzám…”
jutalma: „Mindaz, aki elhagyja énem otthonát, százannyit kap…”
ígérete: „Mindennap veletek vagyok a világ végezetéig…”
kérdése: Jobban szeretsz, mint ezek?”
követelése: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát…”
küldetése: ” Vigyétek az örömhírt, hirdessétek az Evangéliumot!”

 

Jézus Krisztus, te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk.

Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, amelyet Te meghallottál, és megértsük azt a szükséget, amelyet Te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet te is szolgáltál.

Tárd fel asztalod titkát: az egy kenyér és az egy emberiség titkát.

O. Hartman

 

Nem az a fontos, meddig élünk, hanem hogy mindig másokért éljünk. Isten azért ajándékozta életünket, hogy tovább ajándékozzuk testvéreinknek. Senki sem olyan szegény, hogy ne tudná önmagát odaajándékozni a másiknak… Nem fontos sokáig élni. Inkább arra kell törekedni, hogy teljesen kitöltsük ajándékba kapott napjainkat.

Tom Dooley, orvos

” Szeretlek, ember!” –
mondd ezt tovább szóval, tettel.
Mondd egy mosollyal,
a béke jelével,
kézfogással,
az elismerés szavával, egy öleléssel,
egy csókkal, csillogó fénnyel a szemedben.
Mondd tovább ezernyi
kis figyelmességgel,
Mindennap újra és újra: „Szeretlek!”

Phil Bosmans

Add Uram, hogy egyek legyünk
minden testvérünkkel,
a legtávolabbiakkal is, azokkal is,
akikkel másképp bánsz, mint velünk.
Te taníts minket szeretetre,
hadd kamatoztassuk adottságainkat
hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket,
hogy megosszuk velük minden javunkat,
eléjük sietve felkínáljuk nekik,
s könyörögjünk, hogy fogadják el.

Boldog Charles de Foucauld

Előző cikkAd limina apostolorum. Az ukrajnai püspökök látogatása a pápánál
Következő cikkKárpátaljai élelmiszersegély Afrikába