Adventi gyertyagyújtás keresztény családok számára

748

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján este, mikor a koszorú körül összejön a család, minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertyafénye világítson. Az imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel hangosan.

I. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)

Ének: Harmatozzatok…

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az ószövetség sötétségében pislákolt. „Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylel-kűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben! Az édesapa vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el:

Ó, szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk… Üdvözlégy…

Befejezés: Ébredj ember mély álmodból… vagy más ismert adventi ének

II. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)

Ének: Harmatozzatok…

Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együttműködtünk-e a tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók! Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével küzde-nünk kell a kísértésekkel és a hamis dolgokkal szemben, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.

Ima: Ó, népek Királya és vágya és szegletköve, ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk… Üdvözlégy…

Befejezés: egy adventi ének

III. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)

Ének: Harmatozzatok…

Elmélkedés. Advent harmadik vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk saját családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítésével, a szomorkodók vigasz-talásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk. Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmibensem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé.” (Fil 4,1-6) Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol:

jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk… Üdvözlégy…

Befejezés: egy adventi ének

IV. Vasárnap

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)

Ének: Harmatozzatok…

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a szívünkben. Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége? Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

Ima: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg, kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk… Üdvözlégy…

Befejezés: egy adventi (esetleg már karácsonyi) ének

Előző cikkMi tartozik a boldoggá és szentté avatás lényegéhez?
Következő cikkBeszélgetések a Jóistennel – Az imádkozó család