Az AMWAY-ről

1245

1. MEGALAKULÁSA

1959-ben egy elhagyatott tankolóállomáson Richárd de Vos és Jay Van Andel indított el 500 dollárral egy olyan vállalkozást, amely a világ legsikeresebb társaságává vált.
1996-ra 6,7 milliárd dollárt értek el a bevételek. A cég központja Ada városban van (Michigan állam) 10000 fizetett alkalmazottal, több, mint 2 millió nagykereskedővel a világ több mint 70 országában.
– Szlovákia 1994-ben csatlakozott, hatvannegyedikként (3 nagyraktárral).
– Ukrajna még nem engedte be a nagyraktárokat.

2. AZ AMWAY VÁLLALKOZÁS ALAPELVE

Látszólag semmi új az ég alatt. A „network marketing” hálószisztémát alkalmazza, amely lehetővé teheti bárkinek a bekapcsolódást, hogy egyenesen vásárolhasson a gyártótól egy nagyraktáron keresztül.
– Ezzel az egész kisüzleti hálózat ki van zárva.
– Eladóvá és terjesztővé válik, aki újabb árusítókat szerez, és azok még újabbakat (6-os rendszer)
– A jutalmazás egyrészt az egyenes árusításból származik (30%), de ennél sokkal nagyobb a bevétel új elárusítók beszerzése után. Elősegíti a hálózat gyors terjedését + örökölhető 4%.

3. MIVEL IMPONÁL AZ AMWAY A NYILVÁNOSSÁGNAK?

– Úgy mutatkozik be, mint világelső az egyenes árusításban, terjesztőinek szorgalma és ügyfelei elégedettségének köszönhetően.
– Üzleti forgalmával, amely 1995-ben kb. 4 milliárd US dollár volt.
– REKLÁMként nem a médiák reklámlehetőségeit használja fel, ami nagyon költséges, hanem – a feddhetetlenség és az etika moráljából indul ki (állítják) – ezt az összeget inkább terjesztői és ügyfelei támogatására használja.
– A kezdőcsomag ravaszul képviseli az álnok diplomácia képmutatását.
– Az egyik intenzív ösztönző elem, melynek célja a terjesztőhálózat megtartása és kibővítése, egyes terjesztők kitüntetése különböző rangú jelvényekkel. Ezek mellett még sok egyéb díj és kitüntetés létezik, amelyek a „taps teóriájá”-nak alapelve szerint a terjesztőket nagyobb teljesítményre ösztönzik (a szisztéma nagyban hasonlít a szabadkőművesek módszeréhez).
– Ökológiailag ártalmatlanok készítményei.
– Sajátos vállalkozási módszer, nem kell nagy kezdőtőke, valamint lerövidítve az utat a gyártótól a vevőig nagyban csökkenti a kiadásokat (40% + 30% + 30%)
– A biztos siker garantálva! A sikeres emberek hétvégi beszámolói, az érdemrendekkel való kecsegtetés serkentik a terjesztőket.
– Mindenekelőtt bizalmas, családias légkört teremt az iskolázott előadók által.

4. MI IS VALÓJÁBAN AZ AMWAY? (Georg Hardsmann)

Az eszményi látszat mögött, amit ez a fajta vállalkozás kelt (nem az egyetlen), nehéz meglátni a tiszta valóságot. Az AMWAY része a NEW AGE nevű és világméretű sátánista mozgalomnak, amely minden lehetőséget megfog, hogy minél több egyént és nemzetet kerítsen az Antikrisztus készülő világuralma alá. Ezt azzal is elő akarja a cég segíteni, hogy a rendszerét minél több termékre kiterjeszti, és az ezredfordulóra az egyetemes üzlet 90%-át alkotná. A cél: megtörni az államok gazdaságát, azokat az AMWAY gazdasági hatása alá vonva, mindezt nem külföldi, erőszakos invázióval, hanem az egyes államok mit sem sejtő polgáraival.
Az antikrisztusi tervezetről a Jelenések könyvében olvashatunk: „…senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, nevét vagy nevének számát” (Jel 13,17).

5. ISMERTETŐJELE

a. A cég maximális honoráriumot kínál az újabb beszervezett eladóért, aminek összege magasabb, mint maguknak az áruknak eladásából szerezhető nyereség. Céljuk tehát nem az áruk eladása – ez csak eszköz -, hanem emberek beszervezése, átnevelése, felhasználása.
b. Okkultista irodalom és a New Age publikációinak terjesztése az Amway terjesztőinek hálózatán keresztül. Ezek a könyvek, hangszalagok az ember ún. személyes transzformációját segítik elő (agymosás).
– Nem Krisztus a megváltóm, hanem én váltom meg saját magamat.
– Sugallja, hogyan lehet sikeresen, örömben élni, figyelmen kívül hagyva az isteni kegyelmet.
– Az Amway rendszere a bizalom és a toborzás pszichológiailag csiszolt alapelvein nyugszik, nem szabad alábecsülni az effajta irodalom pusztító hatását.
– Nincs kizárva, hogy az Amway készítményeinek esetében is (HERBALIFE gyógyszerek) a mágia és az okkultista hatások érvényesülnek, amelyek a New Age mozgalom alapjai. Ez nemcsak a termékek gyártásánál, hanem a szemináriumok vezetésénél is feltételezhető.
c. Hatást gyakorol az ökológián keresztül – szintén a New Age tipikus jele —, amiben gyakran túloznak, a nagyközönség tetszését próbálják megnyerni. Az a tény sem meggyőző, hogy 1989-ben ökológiai programjukkal megnyerték az ENSZ megbecsülését, hiszen köztudott, hogy az ENSZ a New Age hatása alatt áll.
d. Valamiféle lelkiséget nyújt, amely sokban hasonlít a keresztény spiritualitáshoz.
– Az összetartás hangsúlyozása kerül előtérbe, de itt nem Krisztus az összetartó, hanem a BIZNISZ, mint cél.
– Éneklés, pogány liturgia a lelki légkör előteremtéséhez (New Age RELAX szalagjai).
– Lelkivezetés esetén „sosem egymás között beszélik meg a problémákat, sem kívülállókkal, hanem csakis a felettesekkel, akik mindenben tudnak segíteni”, figyelmeztetik tagjaikat.
– A lelki növekedés fontosságát hangsúlyozzák, önművelődést folytatnak, de csakis belső irodalomból.
-A beszervezésnél meggyőző propagandaanyaggal rendelkeznek, amit szívesen kölcsönadnak – majd 2 nap múlva meglátogatnak, hogy újra találkozhassanak a „beszervezendő”-vel – vagyis intenzív „apostolkodását folytatnak.
– Jótékonyságot propagálnak, ami csupán „csomagolópapír” elveik terjesztéséhez.
– A személyiség-változás eredményeként eljutnak a Mammon démona előtti hajlongáshoz, csakis a nyereség az, ami befolyásolja gondolkodásukat, döntéseiket, szabadidejüket.
– Minden emberben potenciális vevőt látnak, ez folyamatosan teljesen deformálja azok karakterét és lelki skizofréniát okozhat — a lelki szabadság helyébe á lelki rabszolgaság lép.

Puss Sándor SJ., Ungvár

Előző cikkA SZERETET – ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA
Következő cikkFiatal házasok találkozója Koncházán