Az apostoli nuncius látogatása egyházmegyénkben

668

Majnek Antal püspök meghívására egyházmegyénkbe látogatott Thomas Edward Gullickson érsek, akit az elmúlt év májusában nevezett ki a Szentatya Ukrajna apostoli nunciusává. Április 2-ától 6-áig tartó látogatása alatt megtekintette egyházmegyénk és megyénk több intézményét, találkozott azok vezetőivel, nagyszerdán pedig ő volt az olajszentelési szentmise főcelebránsa a munkácsi székesegyházban. Az alábbiakban röviden beszámolunk látogatásáról.

A kijevi nuncius hétfőn, az esti órákban érkezett Ungvárra, a reptérre, ahol Majnek Antal püspök fogadta. Másnap, kedden programja a székesegyház megtekintésével kezdődött. Meglátogatta a plébániát, majd a Szent István Líceumot is, ahol megbeszélést folytatott Kristofori Olga igazgatónővel. Ezután a városházán Lengyel Zoltán polgármesterrel találkozott.

A nuncius délután kereste fel a Latorca partján található menekülttábort, ahol a keletről – főleg Afganisztánból – érkezett menekültek kapnak helyet. Az intézmény nem zárt, lakói szabadon kijárhatnak a városba. A kétemeletes ház alsó szintjén iskola és közösségi termek találhatók. Fent apró lakások vannak berendezve, ahol egy-két család, de főleg család nélküli gyermekek élnek. Az udvaron játszótér található, és egy zöldségeskert, melyet a lakók gondoznak. Az iskolában a gyerekeket, fiatalokat ukrán nyelvre tanítják, éneket, zenét tanulnak. Az állam mindent megtesz integrációjukért. A ház európai uniós – főleg olasz – támogatásból épült, s egy dán emberjogi szervezet tartja fenn. A házban már kilenc gyermek született. A több mint ötven lakó nagy része gyermek, akik családjuktól elszakadva élnek itt. A felnőttek egy része a közeli Flextron üzemben kapott állást. A nuncius atya végignézte az épületet, beszélgetett a lakókkal, érdeklődött életük iránt, helyzetükről kérdezte őket.

Este az egyházmegye életvédő csoportjával találkozott, akik beszámoltak neki munkájukról és eredményeikről – mindezt nagy örömmel fogadta. Szerdán az olajszentelési szentmisét Majnek Antal püspökkel és az egyházmegye papjaival mutatta be. Prédikációja ukrán fordítását ő olvasta fel, miközben a magyar nyelvű változatot kivetítőn követhették a hívek. Az olajok megszentelése után a jelenlévők Majnek Antal püspököt köszöntötték pappá szentelésének közelgő 30. évfordulója alkalmából.

Délután a munkácsi vár és a város történetével ismerkedett séta közben, este pedig a pósaházi Szent József nővérek látták vendégül vacsorán Majnek Antal püspökkel együtt, aki a nunciust programjai nagy részén elkísérte. Csütörtökön a nagyszőlősi ferences rendházat kereste fel. Működés közben tekintette meg a rehabilitációs központot és a karitászt, melyek vezetői bemutatták neki tevékenységüket. A Perényikastélynak, a régi ferences kolostornak (ma lelkigyakorlatos központ), a plébániatemplomnak és a ferences nővérek rendházának meglátogatása és történetük megismerése után Beregszászba indultak, ahol részt vettek Varga Tarzíciusz ferences testvér ikonkiállításának megnyitóján, mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében kapott helyet.

A látogatás következő helyszíne a ráti gyermekotthon volt. Itt sem csak az épületeket tekintette meg, hanem a lakókkal is találkozott. A vezetők és a szülők az intézmény működése mellett az egyes gyermekekről is beszéltek neki, régi sorsukról és mostani életükről. A látogatás záró eseményére Ungváron, a Szent György plébániatemplomban került sor, ahol a nuncius atya szentmisét mutatott be az egybegyűlt híveknek, Molnár János plébánossal és Kvascsuk András káplánnal együtt. Majd nagypénteken indult vissza állomáshelyére, Kijevbe.

Mindenki, aki kísérte, vagy fordított neki, nyitott, érdeklődő és tájékozott embert ismert meg benne. Kárpátalja történelmében, nemzetiségi kérdéseiben is jártas volt, a bemutatott intézményeket érdeklődve járta végig, kérdéseket tett fel, véleményt mondott. Mivel sokfelé járt, sokat látott a világban, eddigi élettapasztalatából merítve párhuzamot tudott vonni a most látottak és a régebben tapasztaltak között.

Összeállította: Pápai Zsuzsanna
Előző cikkImaoldal
Következő cikkNagyszőlősön ülésezett a magyar ferencesek káptalanja