Imaoldal

730

Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendez el, és semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze.
Chiara Lubich

Azok vagyunk, akiknek Isten lát… Ő látja minden nyomorúságunkat és koldus voltunk összes oldalát. És szeret minket… Kívánhatunk-e ennél többet? Nem azért szeret, mintha megérdemelnénk. Azért szeret, mert a legszegényebb lelkek szenvedése láttán képtelen visszafojtani szeretetét.
Journet bíboros

Segíts nekem imádkozni és gondolataimat
összegyűjteni, mert önmagamtól nem vagyok
képes erre! Bennem minden sötét, de Tenálad
világosság van; egyedül vagyok,
de Te nem hagysz el engem;
Bátortalan vagyok, elcsüggedtem,
de Nálad van a bátorság és erő. Nem értem útjaidat, de Te tudsz utat számomra is.
Mennyei Atyám! Hálát adok Neked
– az éjszaka nyugalmáért és az új napért;
– minden jóságodért és hűségedért.
Eddigi életem folyamán Te már sok jót tettél velem,
hadd fogadjam el most a nehezet is kezedből,
hiszen úgysem mérsz rám többet, mint amit elbírok,
és Te azt akarod, tudom, hogy a Te gyermekeidnek
minden a javukra szolgáljon.
Dietrich Bonhoeffer

Uram, íme itt állok előtted…
Uram, íme itt állok előtted szegényen és ruhátlanul, kegyelemért
könyörögve és irgalomért esedezve.
Táplálj engem, éhező koldusodat, gyullaszd föl jéghideg
szívemet végtelen szerelmed tüzével, világosítsd meg vakságomat
jelenléted ragyogó fényével.
Kempis Tamás Krisztus követése IV,16.

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora,
vedd el tőlem minden bűnömet
kereszted és szereteted erejében!
Tiéd akarok lenni!
Gyönge vagyok
és a bűn sokszor fogva tart,
de szeretném őszinte szívvel
és teljes erőmből ismét megkísérelni,
hogy mindennel szakítsak,
ami Tőled távol tart.
Életem egyetlen Pásztora,
segíts ebben!
Boldog Columba Marmion

Ne rágódj a múlton. Ne tekints vissza. Az Úr mindent a kezében tart. Megtette, amit te elmulasztottál. Mindent rendbe hozott és újjáépített… Hibáidat elégette, akár egy rakás száraz falevelet és lehullott gallyat… De gondosan őrzi a legjobbat benned, mert szeret és mindig meg fog előzni a szeretetben!
Henri Lafourcade

Segíteni foglak, Uram, hogy ki ne aludj bennem, de előre semmit nem ígérhetek. Egy dolog egyre világosabbá válik számomra: te nem tudsz segíteni rajtunk, nekünk kell segítenünk téged; akkor önmagunkon is segíthetünk. Az egyetlen, amit manapság megmenthetünk, s az egyetlen, ami arra érdemes: egy bennünk lakozó darabka belőled, Uram. Talán abban is közreműködhetünk, hogy kiássunk téged mások meggyötört szívéből…

Istenem, fogj kézen, bátran követlek, anélkül, hogy nagyon ellenállnék. Semmiből nem fogom kivonni magam, ami ebben az életben rám zúdul, legjobb erőm szerint fogom feldolgozni. De adj néha-néha egy szemernyi nyugalmat. Nem fogom ártatlanul azt hinni, hogy a béke, ami ilyenkor eltölt, örökké tart, elfogadom a nyugtalanságot és a harcot is, ha újból visszatérnek. Szívesen vagyok melegben és biztonságban, de nem lázadozom, ha ki kell lépnem a hidegbe, csak vezess kézen fogva. Ha a Te kezedet fogom, bárhová elmegyek Veled, és igyekszem nem félni. Megpróbálok majd a szeretetből, abból az igazi emberszeretetből, ami bennem van, kisugározni valamit, akárhol legyek is. (…)
Etty Hillesum, Auschwitzban megölt holland zsidó lány naplójából. 1942.

Jézus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Isten maga a szeretet. Ő nagyon szeret téged is. És azt szeretné, ha mi is úgy szeretnénk egymást, ahogyan Ő szeret minket. Szeressétek Őt! Hogyan szerette Őt az Atya? Nekünk ajándékozta. Hogyan szeretett Jézus minket? Megosztotta velünk az életét, mindenét odaadta, amije csak volt, nekem is, neked is. Szeretetből halt meg értünk a kereszten. Amikor feltekintünk a keresztre, szeretetének nagyságát, ha pedig a jászolra nézünk, szeretetének gyöngédségét, szelídségét érthetjük meg, amellyel minden családot szeret. Jézus azért jött közénk, hogy Isten szeretetének gyöngéd vonását megmutassa: „neveden szólítottalak: az enyém vagy.” (Iz 43,1)
Kalkuttai Boldog Teréz anya

 

Előző cikkEgy száz évvel ezelőtti papszentelés
Következő cikkAz apostoli nuncius látogatása egyházmegyénkben