Beregszászi származású jezsuitát szenteltek pappá Miskolcon

721

A beregszászi származású Petrovics László jezsuita szerzetest szentelte pappá dr. Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon, a jezsuita templomban.
Nagy öröm ez az egész Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye számára, hiszen Laci több éven keresztül a beregszászi egyházközség és ifjúsági közösségének tagja volt. Papi és szerzetesi hivatása is ott érett meg benne. Ezért több ismerőse, barátja örömmel vett részt a nagy ünnepen.

A szertartás elején Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita rendtartomány provinciálisa (tartományfőnöke) ismertette a szentelendő rövid életrajzát: László Beregszászban töltötte gyerekkorát, ott járt iskolába. 2001-ben jelentkezett a szerzetesrendbe Bohán Béla jezsuita szerzetes, akkori beregszászi plébános és egy lelkigyakorlat hatására. Az azóta eltelt tizenhat év alatt Budapesten, Miskolcon, az Egyesült Államokban és Angliában tanult. 2017 áprilisában szentelték diakónussá. Provinciálisa kijelentette, hogy László hosszú felkészülése során tanúságot tett kitartó, buzgó hitéről, valamint a papságra való alkalmasságáról.

Petrovics3Az érsek szentbeszédében Jézus követése és a szabad akarat kapcsolatáról beszélt. Elmondta: fontos, hogy döntéseinkkel rendszeresen megerősítenünk ezt a szándékot. Pappá szentelése napján László ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy követni akarja Jézust, Krisztus pedig ünnepélyesen elfogadja döntését. Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a szentelendőt eddigi útján.

A pappá szentelés a Mindenszentek litániájával folytatódott, melyet László földre borulva hallgatott végig. Ezután dr. Ternyák Csaba Jézus rendelkezése szerint kézrátétellel adta át neki az áldozópapi hatalmat. Lászlót miseruhába öltöztették, és az érsek ünnepélyesen átnyújtotta neki a kelyhet és a paténát. Végül olajjal kente meg László tenyerét, miközben a következő szavakat mondta: „Áldott legyen, amit ezek a kezek megáldanak, szent legyen, amit megszentelnek a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

A szentmise végén Vízi Elemér SJ megköszönte az érsek atyának, hogy egy új pappal ajándékozta meg a rendet. Majd az újonnan felszentelt is szót kapott: megköszönte a szentelést, a részvételt, az érte mondott imákat, és kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is imádkozzanak érte.

A beregszászi hívek nevében Kurmay Sándor köszöntötte Lászlót.

A szertartást állófogadás követte.

Bundáné Fehér Rita

Előző cikkSzent István-napi kenyérmegáldás Beregszászban
Következő cikk„Eger vára magyar marad!” – Cserkészeink nagytábora Nádaspatakon