Bérmálás Rahón és Kőrösmezőn

844

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén a Felső-Tisza vidékre látogatott egyházmegyénk főpásztora, Majnek Antal megyéspüspök. A délelőtti ünnepi szentmisén Rahón az apostolutód 30 fiatal és idősebb hívőt részesített a Szentlélek hét ajándékában, kiszolgáltatva nekik a bérmálás szentségét. A szentmise elején a bérmálandók az oltár elé vonultak és egy-egy szál rózsát helyeztek el egy vázában. Majd az evangélium után az egyházközség lelkipásztora, Mikulyák László atya bemutatta a főpásztornak a bérmálandókat, elmondva róluk, hogy felkészültek a szentség felvételére és rendszeresen misére járó, vallásukat gyakorló hívők. Püspök atya szentbeszédében arról beszélt, hogy a pünkösdi Léleknek emberi életeket átalakító ereje van, aki rádöbbent bennünket bűneinkre, és az öröm könnyeit fakasztja szívünkben Isten irgalmasságának megtapasztalásakor. A kézrátétel és a Szentlélek-hívó imádság után a bérmálkozók, maguk mögött tudva bérmaszülőjük megerősítését egyesével járultak az oltár elé, hogy az apostolutód által részesüljenek a Szentlélek ajándékaiban.

Kőrösmezőn szép, napos idő fogadta a főpásztort a délutáni órákban. Az ünnepi bevonulást követően a gyermekek köszöntötték egyházmegyéjük püspökét, majd az egyik bérmálandó egy Szentlelket hívó verset olvasott fel. A Püspök atya a tizenhárom bérmálandóhoz szólva arra biztatta őket, hogy igyekezzenek nagykorú keresztényekként a Szentlélek ajándékaival élni a világban. A szentséget a bérmálandók áhítattal fogadták, átélve ennek a pillanatnak egy életre szóló jelentőségét.

A felajánlási körmenetben a fiatalok a megyéspüspök elé hozták az áldozatbemutatáshoz szükséges ostyát és bort, valamint az ezeket kifejező kenyeret és szőlőt. A Miatyánk elimádkozása előtt a megbérmáltak mind a szentélyben foglaltak helyett az oltár körül, hogy megtapasztalhassák Krisztus közelségét a kenyér és a bor színe alatt.

A szentmise mindkét egyházközségben a köszönetnyilvánítással és a főpásztor áldásával zárult.

Istennek legyen hála a megbérmált 43, immáron kereszténységében is nagykorú krisztushívőért.

Előző cikk…és neked mit jelent a szerelem?
Következő cikkA rahói plébániatemplom festése