Bioetika – A természetes fogamzásgátlásról

853

Természetesen – de hogyan? 

Előző számunkban információt közöltünk a mesterséges családtervezéshez tartozó hormonális eszközök némelyikének (fogamzásgátló tabletták) és a mechanikus eszközök közé tartozó méhspirál abortív hatásáról. Léteznek azonban más mechanikus fogamzásgátló eszközök (pl. gumióvszer vagy pesszárium), amelyeknek nincs abortív hatása, vagyis – mint ahogyan az elnevezése is jelzi – a fogamzást megakadályozó eszközökhöz tartoznak.

Mit mond az Egyház ezeknek a fogamzásgátló mechanikus eszközöknek a használatáról?

A házaspárt megilleti a családtervezés joga – ismeri el az Egyház. Ez azt jelenti, hogy a házaspárok meghatározhatják, hány gyermekük szülessék, illetve a gyermekek születése között milyen időszakok teljenek el. Azonban az egyház álláspontja a családtervezés módszerei közül egyedül a természetes családtervezést ismeri el és elítél minden olyan módszert és eszközt, amely a fogamzást közvetlenül megakadályozza. Még abban az esetben is, ha a házastársaknak tisztességes és súlyosnak látszó érvei vannak erre nézve. A fogamzásgátló eszközök – a gumióvszer és pesszárium – használatán kívül a már megkezdett nemi aktus direkt megszakítása is elítélendő. (VI. Pál pápa Humanae vitae kezdetű enciklikája bővebb leírást is ad e témával kapcsolatban.) Bizonyára sokakban felmerül, hogy az Egyház tanítása ezen a téren szigorú és a keresztény házaspárok egy része nehéznek vagy szinte megvalósíthatatlannak tartja a fent leírt tanítás szerinti házaséletet.

Ahelyett azonban, hogy a mesterséges családtervezést boncolgató etikai és jogi kérdések taglalásába bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg a természetes családtervezést, amelyet Egyházunk is elismer, bár hozzáteszi, hogy csak komoly okok indokolhatják a módszer használatát: „Ha tehát komoly indokok szólnak amellett, hogy szünet legyen a gyermekek születése között (ez az indok lehet a szülők testi vagy lelki állapota, vagy külső körülmények), az Egyház azt tanítja, hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat, csak azokban az időszakokban élvén a házaséletet, amikor a fogamzás lehetősége szünetel, s ily módon szabályozhatják a születést, … így cselekedvén igaz módon és egészen helyesen tesznek bizonyságot szeretetükről.” (Humanae vitae 10. pontja)

Hogyan állapíthatja meg a házaspár a fogamzás lehetőségének szünetelését, vagyis a nő ciklusának terméketlen napjait?

Ennek egyik korábbi, ma már nemigen alkalmazott formája az Ogino-Knaus-módszer, amelynek alkalmazása abból áll, hogy a nő ciklusának sajátosságait figyelembe véve egyszerűen kiszámolják a terméketlen napok dátumát. Naptár-módszernek is nevezik. Egyáltalán nem biztonságos módszer, mivel a női ciklus hosszúsága nem állandó, így a terméketlen napokat nem lehet pontosan kiszámolni. Ezt a módszert gyakran azonosítják a természetes családtervezéssel, és ezért tulajdonképpen lejáratta a többi természetes módszert is. Újabb formája a természetes családtervezésnek a Billings, ausztrál orvos által kifejlesztett módszer (NFP – natural family planning), amely a legkönnyebben alkalmazható, mellékhatása kizárt és általánosan elfogadott álláspont, hogy biztonsága eléri a korszerű hormonális módszerekét. A Billings-módszert még tüneti hőmérőzéses módszernek is hívják, mivel a női test tüneteinek vizsgálatán alapszik – ébredési hőmérséklet, méhnyak-nyák, valamint a méhszáj változása -, amelyek által meg lehet határozni a ciklus termékeny illetve terméketlen szakaszát.

A természetes családtervezés legfontosabb érvei: pénzügyi és egészségügyi függetlenség, semmilyen vegyszer, gyógyszer nem szükséges, erősíti az önfegyelmet, növeli a házastársak egymásra figyelését, szeretetét, korlátlan ideig használható. A módszer további előnye, hogy alkalmazásával az un. „terméketlen” házasságok 30-40%-ában bekövetkezik az oly régóta várt gyermekáldás, mivel nem csak a terméketlen, de a termékeny napokat is meg lehet segítségével állapítani. A nő saját testét figyelve képes időben felismerni bizonyos kezdődő betegségeket, nőgyógyászati illetve hormonális rendellenességeket. A Familiáris consortio kezdetű enciklikájában II. János Pál is foglalkozott e kérdéssel. Az időpontválasztás elfogadhatósága mellett olyan személyes értékeket is figyelembe vett, mint a lemondás, hűség, a másikra való figyelés, a megbecsülés, az önuralom.

Hogyan lehet elsajátítani a tüneti-hőmérőzéses módszert?

A módszert több ország szakemberei is kidolgozták, egymástól viszonylag függetlenül. Nálunk Huszton van több mint 10 éve oktatója és képviselője a módszernek. Jó néhány könyv és videofilm mutatja be részletesen a módszer alkalmazását, melyeket papjainktól lehet kérni és rendelni magyar és ukrán nyelven is. Magyarországon 1986-ban alakult egy munkaközösség: Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége, amelyben jelenleg kb. 40 tanácsadó, illetve tanácsadó-házaspár van, akik felkérésre szívesen tartanak előadást illetve tanfolyamot a tüneti hőmérőzéses módszer elsajátításáról.

Bunda Szabolcs

A TÉMÁBAN MEGJELENT NÉHÁNY KÖNYV:

* Kippley John és Sheila: A természetes családtervezés művészete. Szent István társulat (1986)
* Bippan Norberg és Szil Péter: A természetes fogamzásszabályozás. (Budapest, 1988)
* dr. Gresz Miklós: Természetes családtervezés. Szent Gellért Egyházi Kiadó

INTERNETES TANÁCSADÁS: tanacs@jegyes.hu

A Billings-módszer iránt érdeklődők lapunk e-mail címére, illetve a szerkesztőség postacímére írva kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Előző cikkSzent Péter apostol
Következő cikkA házassági válságokról