Bohán Béla atya aranymisés

787
http://www.ujhajtas.net.ua/images10/bohan-bela.jpg

Béla atya június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén aranymisét mutatott be Kőrösmezőn, a templom búcsúünnepén. A kőrösmezőieken kívül érkeztek zarándokok Rahóról, Zipsereiből, Tiszabogdánból, Szvidovecről, sőt távolabbi vidékekről is. Ünnepi harang- és orgonaszó közben vonult a papság és a segédkezők a templomba. A szentmise elején Mikulyák László lelkipásztor köszöntötte aranymisés paptestvérét, majd megkérte, hogy mielőtt bemutatná az ünnepi szentmisét, áldja meg a templom új oltárképét, amely éppen az ünnep előtti napokban készült el.

Sík Sándor Te Deum c. versének elhangzása után az egyházközség nevében Schweiger István kurátor köszöntötte az aranymisést, majd pedig Szentimrei Miklós áldást kérő éneke hangzott el. A szentmise egyik legszebb pillanata volt, amikor azok a ma már felnőtt és házas „gyermekek” léptek az oltár elé, akiket éppen 20 esztendővel ezelőtt készített fel Béla atya az elsőáldozásra, és akik a több évtizedes elnyomás után először járultak nyilvánosan, ünnepélyesen a szentáldozáshoz. A pápai majd a Magyar Himnusz eléneklése után Béla atya mindenki számára aranymisés áldást adott, majd a háziak a templomkertben látták vendégül a zarándokokat.

Ugyanezen nap délutánján Rahóban is aranymisét mutatott be Béla atya, ahova a plébános és a hívek meghívására érkezett. A szentmisében visszaemlékezett arra, hogyan érkezett e vidékre, milyen helyzet fogadta, és hogy milyen nagy szeretettel várták a hívek a papot. A szentáldozást követően Tuser Sándor képviselőtestületi alelnök köszöntötte az ünnepeltet, felidézve azt, hogy 21 évvel ezelőtt Béla atya azt mondta: lesz még Rahón magyar oktatás és magyar iskola, és lám, szava beteljesedett. Ma már nem csak a templom az egyetlen helye a magyar szónak, hanem közel másfél évtizede magyar iskola is van a városban.

A rahói szentmisén ugyancsak megjelentek azok a hívek, akiket annak idején Béla atya készített fel az elsőáldozásra, és akik ma már gyermekeikkel érkeztek a templomba.

A rahói és a kőrösmezői plébániák tudósításai alapján
Előző cikkBeszélgetés Mankovics Sándor újmiséssel
Következő cikkMisszió