Boldog Daswa Benedek afrikai családapa

745
ujtas-01-07

2015. szeptember 13-án újabb afrikai szenttel gyarapodott a katolikus egyház. Boldog Daswa Benedek (Benedict Daswa), a 43 évesen meggyilkolt családapa a boszorkányság elutasítása miatt szenvedett vértanúságot. Emléknapja február 1-jén van.
A Daswa szülők első gyermeke 1946-ban látta meg a napvilágot a Dél-afrikai Köztársaság északi részén. Törzsi neve, Tshimangadzo annyit tesz, mint valaki, aki csodálatos. Törzsének tagjai a zsidó szokásokat és rítusokat követték. Miután iskolába ment, a Samuel nevet használta, mivel Isten a bibliai Sámuelen keresztül is nagy csodákat tett.

Apja halála után Samuel tizenévesen Johannesburgba került egyik nagybátyjához. Itt ismerkedett meg a katolikus hittel, itt keresztelték és bérmálták meg 1963-ban. A Benedek nevet Nursiai Szent Benedek iránti tiszteletből választotta, és az „Ora et labora” jelszót is sajátjának tekintette.

Visszatérve Limpopo tartományba tanári képesítést szerzett, majd általános iskolai tanárként és hitoktatóként dolgozott. A szülőket arra biztatta, hogy ne vegyék ki idő előtt gyerekeiket az iskolából, főképp ne a lányokat, akikre amúgy a korai házasság várt volna. Huszonnyolc évesen vette feleségül Shadi Eveline-t, akivel nyolc gyermeket neveltek. Nweli faluban máig emlegetik, hogyan segédkezett új iskola és templom felépítésében azzal, hogy furgonjával követ szállított az építkezéshez. Úgy emlékeznek a későbbi iskolaigazgatóra, mint aki mindig az elsők között érkezett a szentmisékre.

A boszorkányság vádjával, amely a halálához vezetett, 1990 januárjában illették Mbahéban, ahol lakott. A falu előbb aszálytól, majd áradástól szenvedett, és egy viharban néhány kunyhó is lángra kapott a villámlástól. A falusiak elszántak voltak, hogy megtalálják azt, aki mindezekért felelős. Ilyen esetekben általában egy szangomát, vagyis boszorkánydoktort fogadnak fel, aki megmutatja, ki az a személy a közösségben, akit meg kell büntetni. Daswa elutasította, hogy egy varázsló szolgálataiért fizessen, és megpróbálta elmagyarázni, hogy az egész mögött ismert időjárási jelenségek állnak.

Néhány nappal később, február 2-án, amikor estefelé hazafelé autózott, faágak akadályozták a továbbhaladásban. Miután kiszállt a kocsiból, hogy felszabadítsa az utat, az útszéli bokrokból lesben állók sokasága rontott rá. Ahogy menekülni próbált, egy közeli kunyhóban keresett menedéket, ám kénytelen volt előjönni, mert az épület felgyújtásával fenyegetőztek. Még kapott időt egy rövid fohászra, mielőtt furkósbottal a fejére sújtottak volna. Ahogy a földön fekve haldokolt, a kunyhóból forró vizet hoztak elő, amit a fülébe, az orrába és a szájába öntöttek, hogy biztosak legyenek benne, hogy meghal.

A hely plébánosa nem tudott odamenni, hogy elvégezze a temetését, mivel halálos fenyegetést kapott. És bár Daswa sokakkal tett jót életében, az emberek is féltek elmenni, hogy megadják neki a végtisztességet. Rokonai közül többen mind a mai napig ugyanebben a faluban élnek a gyilkosok tőszomszédságában. Benedek fivére, Maxim elmondta, hogy mint keresztény embernek, el kellett fogadnia ezt a helyzetet. Szeretni igyekszik az ellenségeit, megbocsátott nekik, és nem költözik el mellőlük.

Daswa meggyilkolása 1990-ben szinte visszhang nélkül maradt a dél-afrikai apartheid utolsó, zűrzavaros és erőszakkal terhelt időszaka közepette. De ahogy teltek az évek, emléke nem halványodott a Limpopo vidékén. 2000 februárjában, halálának tizedik évfordulóján körmenetet tartottak halálának színhelyén. 2015. szeptember 13-i boldoggá avatásán több mint 30 ezren vettek részt, köztük a közben katolikus hitre tért édesanyja, gyermekei, valamint Augustine O’Brien atya, aki egykor megkeresztelte.

Patrick Slattery nyugalmazott tzaneeni püspök szerint Daswa Benedekre hősként és példaképként tekinthetnek a dél-afrikai emberek, mivel arra tanítja őket, hogy az alól az elnyomás alól is szabaduljanak fel, amely belülről fojtogat, és az irigység és a félelem áldozataivá tesz. A püspök szerint, ahogy egyre ismertebbé válik Daswa személye, egyre többeknek képes erőt adni, hogy szembeforduljanak a babonaság hagyományos formáival.

Ferenc pápa így emlékezett meg róla szeptember 13-án, az Úrangyala imádság után elmondott beszédében:

„Ma Dél-Afrikában boldoggá avatták Samuel Benedict Daswa családapát, akit 1990-ben – éppen 25 évvel ezelőtt – öltek meg az evangéliumhoz való hűsége miatt. Mindig nagyon következetesen élt, bátran vállalta, hogy a keresztény viselkedésformák szerint éljen, a világias és pogány szokásokat pedig elutasította. Tanúságtétele különösképpen a családokat segítse, hogy terjesszék Krisztus igazságát és szeretetét. Az ő tanúságtétele összekapcsolódik sok testvérünk és nővérünk tanúságtételével: sok fiatalt, öreget s gyermeket üldöztek, dobtak ki és öltek meg, amiért megvallották Jézus Krisztust. Köszönjük meg Samuel Benedict Daswának és ezeknek a vértanúknak a tanúságtételét, és kérjük, hogy járjanak közben értünk.”

Magyar Kurír/Csigi Péter

Előző cikkKarácsonyi koncert Nagybégányban
Következő cikkAz irgalmasság szentévének logója és annak magyarázata