Családtalálkozó Munkácson

958

Az idei év első egyházmegyei családtalálkozóját tartották meg január 30-án Munkácson Butsy Lajos aknaszlatinai plébános és Pigler Míra domonkos nővér vezetésével. A családok Munkácsról, Csapról és Beregszászból érkeztek.

A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Majnek Antal püspök volt. Szentbeszédében a kánai menyegző kapcsán a családi élet harmóniájáról beszélt, mely a találkozó témája volt.

Ezután a Munkácsi Szent István Líceumban folytatódott a program. Butsy Lajos atya összefoglalta a szentmise prédikációjában elhangzottakat, majd a házaspárok elmondták véleményüket, tapasztalataikat erről a témáról, vagyis a családi élet harmóniájáról és egységéről. Rövid ebédszünet után került sor a második beszélgetésre, mely a hit továbbadásáról szólt. Elhangzott többek között, hogy saját istenképünket adjuk tovább gyermekeinknek, s ezért is fontos, hogy hitelesek legyünk, hibáinkat is képesek legyünk beismerni.

Legyünk képesek Istenért is szeretni a másikat, nem csak emberi vonzalomból. A házasság misztérium, mennybe vezető út, ezen keresztül is be kell mutatnunk a gyermekeknek: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”

További elgondolkoztató mondatok a találkozóról: „A válás elkerülhető olyan módon, hogy Isten akaratáért tartok ki a másik mellett.”

„Emberi vonzalomból kezdődik a kapcsolat, Istenért folytatódik és tart ki, így kap új mélységet.” „Nem az számít, hogy ki szolgál, hanem Akit szolgálunk.” A találkozó alatt a házaspárok gyermekeivel munkácsi fiatalok foglalkoztak.

A következő találkozóra április végén kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk! Majnek Antal püspök atya beszéde Az Úr Jézus, az Isten Fia épp egy esküvő után, a lakodalomban, egy családi élet kezdetén mutatta meg dicsőségét.

Az Úristen a Szentháromság képére teremtette az embert, és a családot tette meg a szeretet alapsejtjévé. A világ gyógyulása ezért ezekkel az alapsejtekkel, a családokkal kezdődik.

Mindig az Úristennél találjuk meg azt a harmóniát, amit elveszítettünk. Hozzá kell visszamennünk, bűnbánatot kell tartanunk. S ezt nem csak a krízisek idején, hanem minden nap meg kell tennünk.

Ha a gyerekek látják a szülők szeretet-egységét, akkor érezni kezdik azt maguk között és magukban is. A házasság feladata: egymás kölcsönös szeretetében az Istent bemutatni, bizonyítani őt a gyerekeknek is, a világnak is.

Szeresd felebarátodat! – így hangzott az ószövetségi törvény. Jézus még magasabbra emeli: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” – vagyis az önfeláldozásig. Ha a házaspár így gondolkodik, egyiküknek sem kell attól félnie, hogy a másik kihasználja.

Ozeás próféta – akit többször is elhagyott a felesége – az elhagyatottság fájdalmában megtapasztalja az Isten hűségét. Ezért van remény arra, hogy a krízisbe került házasságot is meg lehet menteni, csak legalább az egyikük higgyen benne (ahogy a Tűzbiztos házasság c. filmben is láthatjátok). Akkor visszatér a harmónia, de már magasabb szinten. A tékozló fiú is magasabb szintre került atyjánál visszatérése után.

Egy idő után nem annyira szívből, ösztönből szeretünk, hanem Isten kedvéért, sokszor kedvünk ellenére is. Ez sokkal nagyobb, érdemszerzőbb, kedvesebb Isten előtt.

És ő majd visszaadja a kedvet, az érzéseket is, még szebben, mint azelőtt. Mint a kánai menyegzőn: ha elfogyott a mi borunk, sokkal finomabb az a bor, amit Jézus ad.

Előző cikkImaoldal
Következő cikkFarsangi beszámolók