Diakónusszentelés Dolhán

602

2008. február 14-én Majnek Antal megyéspüspök diakónussá szentelte Dolha szülöttét, Vladislav Bismakot, a lazarista rend tagját, aki nemrég fejezte be papi tanulmányait. A szertartásra Dolhán, a Szentlélek eljöveteléről elnevezett templomban került sor.

Az evangélium után bemutatták a jelöltet a püspöknek. A felszentelés szertartására a prédikáció után került sor. A jelölt a jelenlévők előtt megvallotta, hogy vállalni akarja a szent cölibátus kötelezettségét, és a püspök által felett kérdésekre ezzel a szóval válaszolt: “akarom.” Az engedelmességi fogadalom és a Mindenszentek litániája után a püspök atya némán a jelölt fejére tette a kezét, majd a szentelési imát énekelte el fölötte. Ezután a már felszentelt diakónust liturgikus ruhákba öltöztették, majd újra a püspök elé lépett. A fő-pásztor ezekkel a szavakkal adta át neki az evangéliumos könyvet: “Vedd Krisztus evangéliumát, legyél annak hirdetője. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd; és amit tanítasz, azt éld is.”

A szentmise áldozati részében az újonnan felszentelt diakónus már asszisztált a püspöknek az oltárnál.

Annak ellenére, hogy a szentelés hétköznapra esett, plébániánk hívei szép számban vettek részt az ünnepségen. Tíz pap, két szlovákiai diakónus, tíz szeminarista és 12 nővér is eljött a szentelésre, hogy a szentelendő mellett legyenek és imádkozzanak érte.

A szentmise végén az új diakónus köszönetet mondott Istennek a hivatás ajándékáért, megköszönte a püspök atyának, hogy diakónussá szentelte, a tartományfőnök-helyettesnek, hogy bizalommal volt iránta; köszönetet mondott szüleinek az élet ajándékáért, földijeinek és minden jelenlévőnek pedig az imákért.

Kedves Olvasók, kedves Testvérek!

Kérem imáitokat az újonnan felszentelt diakónusért, az egyház minden szolgájáért, az ifjúságért, hogy sokan meghallják az Úr hangját, és kövessék őt.

A Mindenható Isten áldja meg családjainkat, jutalmazza meg a szülőket, akik gyermekeiket az Istennek ajándékozták az Ő Egyháza szolgálatára. A Szűzanya álljon mindig azok mellett, akik úgy döntöttek, hogy Istent és az embereket fogják szolgálni!

Adrián Koval’, dolhai plébános
Fordította: Zsábely Edit