Domonkos nővérek Kárpátalján

1087

Árpád-házi Szent Margitról Nevezett
Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 

Induló rovatunkban Kárpátalján élő és szolgáló szerzetesközösségeket mutatunk be. Első cikkünk az ungvári domonkos nővérekről szól, akik jelenleg hárman vannak: Prohászka Margit Jolánta, Nagy Mária Diána és Bánki Mária Tabita nővér. Fő tevékenységük az ungvári Szent Gellért Kollégium vezetése, emellett azonban sok más pasztorációs feladatot is ellátnak a hívek nagy örömére, nem csak Ungváron, hanem a környező településeken is.

    – Hogyan jött létre a domonkos rend az Egyházban illetve Magyarországon?

 TABITA NŐVÉR: – A spanyol születésű Domonkos a XIII. század elején közösséget alapított azzal a céllal, hogy tagjai – akkor elsősorban az eretnekek Egyházba való visszatérését szolgálva – a prédikálásnak szenteljék magukat. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartotta – és ez jellemzi ma is a domonkosságot – a szemlélődés és az igehirdetés közötti egyensúlyt. A domonkos prédikáló testvérek életének példája hívta létre azokat az apostolkodó női közösségeket is, melyek ma is szerte a világon teljesítik küldetésüket, törekedvén a fent említett egyensúly megtartására, minden ember üdvösségének szolgálatában.

A magyarországi domonkos nővérek közösségének eredete a XIX. század második felére nyúlik vissza, amikor 10 fiatal lány kezelte meg -Árpád-házi Szent Margit szellemében, kinek ünnepét január 18-án üljük – az ifjúság nevelésében szolgálatát Kőszegen, ahol napjainkban az ottani házunkban élő nővérek szintén az iskolai nevelésben munkálkodnak.

    – Hogyan indult a domonkos nővérek missziója Kárpátalján?

TABITA NŐVÉR: – Mint ahogyan Domonkos szándéka is az volt, hogy a testvérek ne csak egy várost vagy egy országot, hanem az egész Egyházat szolgálják, úgy a nővérek is szívesen mennek saját országuk határain túlra – így Kárpátaljára is nagy-nagy örömmel érkeztünk. Majnek Antal püspök atya hosszú éveken át arra kért szinte minden magyarországi női szerzetesközösséget, hogy küldjön nővéreket Kárpátaljára. Első felkérése után jó pár évvel, 2001-ben jutott a mi közösségünk abba a helyzetbe, hogy néhány nővér szabaddá vált és eljöhetett ide.

DIANA NŐVÉR: – A püspök atyának ekkor konkrét kérése az volt, hogy egy magyar kollégiumot vezessünk Beregszászon, ahol ne csak nevelőként legyünk jelen, hanem szerzetesként is. Valamiképpen ezen túlmutat az, hogy mindenféle más pasztorációs munkában is jelen vagyunk.

Először tehát három nővér érkezett Beregszászra, egy magánházból kialakított 17-18 férőhelyes leánykollégiumba. Rendünkben fontos, hogy legalább három fő éljen együtt közösségben, hogy megéljük a domonkos karizmákat, így később még legalább három nővérre volt szükség, hogy birtokba vehessük az Ungváron épült Szent Gellért Kollégiumot. Ez az igény nem kis gondot okozott rendünknek, mivel létszámkeretünk csak nehezen tette lehetővé újabb három nővér nélkülözését magyarországi közösségeinkből. A Szent Gellért kollégiumot is leánykollégiumnak terveztük, de mivel több fiú jelentkezett, mint lány – és természetesen őket sem akartuk elküldeni – így vegyes kollégiumként indult. Ennek vezetése mellett más pasztorációs szolgálatot is felvállaltunk. Sajnos, időközben a beregszászi kollégium vezetését nem folytathatták nővéreink, mivel nagy szükség volt rájuk a magyarországi feladatok ellátásához.

    – Mi a célja a domonkos nővérek kárpátaljai missziójának?

  DIÁNA NŐVÉR: – Rendünk karizmája szerint szeretnénk Krisztus örömhírét hirdetni, ami nagyon fontos mindenütt a világon, így Kárpátalján is. Közvetlen célunk tehát nem karitatív jellegű.

  – Mit jelent egy domonkos nővér számára egy másik országban való missziós szolgálat?

DIÁNA NŐVÉR: – Isten szeretetére adott válaszként szerettünk volna többen misszióba menni, határainkon túl is házat, illetve közösséget létesíteni. Jó alkalom volt erre a kárpátaljai szolgálat. Nekem személyesen egy új lehetőség kezdetét jelentette. Szívemet próbáltam megnyitni arra, hogy bármibe, ami itt adódik, belevágjak – legyen az új dolog, vagy esetleg olyan, amire úgy érzem, még nem vagyok kész. Mert valamiképpen Istennek egy nagy kalandja az, hogy ide hívott.

  – Van-e valami az itteni pasztorációs szolgálatban, amivel régebben nem találkoztak?

DIÁNA NŐVÉR: – Igen. A cigánypasztoráció. Számomra ez váratlan feladat volt, de ugyanakkor nagy felfedezés is, Megtapasztaltam a cigány emberek szeretetét, Istenbe vetett bizalmát, hitük erejét, és azt a józan erkölcsi hagyományt, ami az ő népüknél van. Számomra ez egy Istentől jövő új pasztorális lehetőség volt és ma is örömömet találom benne.

TABITA NŐVÉR: – Számomra új és nagyon jó tapasztalat a kárpátaljai fiatalokkal kapcsolatban az. hogy még mindig sokkal nyitottabbak, sokkal tisztábbak a magyarországiakkal összehasonlítva.

   – Hogyan telik egy domonkos nővér napja?

TABITA NŐVÉR: – Az átlag napirendünket alapvetően nyugodt ritmus jellemzi. A reggel szentmisével és zsolozsmával kezdődik, aztán közösen imádkozunk délben és este is. emellett még van személyes imaidő. a többit teszi ki a napi munka és szolgálat teszi ki.

    – Mi az, ami vonzóvá teszi a domonkos nővérek közösségét a fiatalok számára, akik az Istennek szentelt életre éreznek hivatást?

TABITA NŐVÉR: – Rendünk sokszínűsége miatt nagyon sokféle ember találhatja meg közösségünkben azt az utat, aminek végül is a cél a lényege – hogy minél közelebbi kapcsolatba kerülhessen Istennel. Közösségünkben tág lehetőségek adódnak arra, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő módon tudjon prédikálni – akár tetteivel, akár szavaival. A magyar domonkos nővérekre jellemző – amit azért merek elmondani, mert mások mondták rólunk, – hogy dinamikus és vidám közösség vagyunk. Ez talán annak is betudható, hogy sok fiatal és középkorú nővér van közösségünkben. Ez a vonásunk szerintem önmagában is vonzó.

Bunda Szabolcs

AZOKNAK A LÁNYOKNAK, AKIK SZÍVÜKBEN HIVATÁST ÉREZNEK AZ ISTENNEK SZENTELT ÉLETRE, VAGY EGYSZERŰEN SZERTNÉNEK KÖZELEBBRŐL MEGISMERKEDNI A NŐVÉREKKEL, LEHETŐSÉGÜK VAN ELLÁTOGATNI A KÖZÖSSEGÜKBE, AHOL SZERETETTEL VÁRJÁK ÉS FOGADJÁK MAJD ŐKET. ÉRDEKLŐDNI LEHET SZEMÉLYESEN:

Ungvár-Radvánc, Ukrainszka utca 81.
VAGY TELEFONON:
(8-2-22-28799)
ILLETVE E-MAIL-BEN: domungvar@mail.uzhgorod.ua

Előző cikkVilágnapok, könyörgő napok és megemlékezések
Következő cikkLesz-e tovább Új Hajtás?