Egyházmegyénkben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

745

Kismamák megáldása

Két évvel ezelőtt kezdődött egyházmegyénkben az a gyakorlat, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén papjaink megáldják a gyermeket váró édesanyákat és a kisgyermekes anyákat. Egyházunk ezzel kifejezi tiszteletét a gyermekeket vállaló szülők iránt, és együtt örül velük a megfogant életnek. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyermek fogantatásától kezdve teljes értékű ember, akinek joga van az élethez, s ezért ugyanúgy áldásban részesülhet, mint a már megszületett gyermek vagy a felnőtt ember. Bár főleg az öröm ünnepe ez, nem hallgathatjuk el, hogy mindez néma figyelmeztetés is azoknak, akik gyermeküket, unokájukat, feleségüket, barátnőjüket abortuszra biztatják, kényszerítik, vagy magára hagyják azzal, hogy „ez a te dolgod”. Nem csak azt, aki konkrétan kéri az abortuszt (az anya), s nem csak az azt elvégző orvost terheli halálos bűn, hanem azt is, aki rábeszélte, kényszerítette őt arra, hogy elkövesse ezt a bűnt. Aki ebben vétkes, az elszakadt az Istentől, és sem napi templomba járással vagy állandó imádkozással nem változtathat ezen. Egyedül az őszinte bűnbánat és gyónás állítja helyre az Istennel való kapcsolatot és törli el a halálos bűnt. Használjuk ki a nagyböjtöt, használjuk ki Isten nagy irgalmasságát, aki szeretettel várja vissza mindazokat, akik megbánták, amit tettek.

Akik tehetik, segítsék a gondban lévő, gyermeket váró családokat. Ha mással nem, jó szóval, szeretettel: sokszor azzal tehetik a legtöbbet! Akik pedig anyagilag is megengedhetik maguknak a segítséget, szintén nézzenek körül – sokszor épp a szomszédban lehet olyan valaki, akit eddig észre sem vettünk, s akinek a mi kis figyelmességünk nagy segítséget jelent.

Lelki adoptálás

Sok év óta szokás egyházmegyénkben a lelki adoptálás vállalása Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Kilenc hónapig imádkozunk egy gyermek életéért, megszületéséért, akinek élete veszélyben van. Nem tudjuk, hol és mikor születnek meg „gyermekeink”, de hisszük, hogy Isten meghallgatja kitartó imánkat. Örvendetesen sokan szokták vállalni minden évben a kilenc hónapig tartó imát.

Különösen örvendetes ebben a vállalásban, hogy azok is részt vehetnek benne, akik ágyban fekvő betegek, és nem juthatnak el se a templomba, se máshová. Imával egyesített szenvedésükben óriási erő rejlik, mellyel Isten irgalmát közvetíthetik mindazok számára, akiknek szükségük van rá. Idén először a püspök atya is éppen ezért kéréssel fordult azokhoz, akik ily módon támogatni tudják az egyházmegyében nemrég elindult életvédő törekvéseket (felhívását a „Felhívás időseknek, betegeknek” c. cikkben olvashatjuk).

Ima a gyermekáldás elfogadásáért

Mennyei Atyánk! Örömteli szívvel fordulunk Hozzád, és hálát adunk Neked, hogy a teremtés részeseivé tettél minket.

Isteni Igéd, Jézus Krisztus, földi életében családban nevelkedett és jelenlétével megszentelte a családi életet. Nyilvános működése idején magához hívta és megáldotta a kisdedeket. Példájára olts szívünkbe szeretetet a gyermekek iránt és segíts bennünket, hogy ismét családszerető és gyermekeket szívesen vállaló nemzet legyünk!

Küldd el Szentlelkedet, adjon tisztánlátást és erős akaratot, hogy ne az anyagiasság rabságában vergődjünk, hanem szabad lélekkel és örömmel szolgáljuk az életet.

Szívünkből bánjuk sok honfitársunk bűnét, hogy nem vállalták a megfogant emberi életet, hanem elvetették azt.

Megdöbben a lelkünk, amikor tudatosítjuk, hogy az ártatlan magzat elpusztítása gyilkosság! Bocsánatodat kérjük testvéreink helyett ezekért a szörnyű bűnökért! Engesztelni akarjuk isteni Fölségedet embertársaink súlyos vétkéért!

Mi, magyar édesanyák és édesapák, komoly elhatározással ígérjük, hogy leányainkat és fiainkat a házasság előtti tiszta, önmegtartóztató életre neveljük és arra tanítjuk őket, hogy a házasságban a keresztény erkölcs szerint éljenek, a megfogant életet Isten áldásának tekintsék és az emberi életet minden körülmények között tiszteljék és szentnek tartsák. Szeplőtelen Szűz Mária, Boldogasszony Anyánk, édes hazánk Védőasszonya, taníts meg bennünket ismét istenfélő, hazánkat és embertársainkat szerető magyarokká lennünk!

Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg, ti az első szent magyar család tagjai, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Hedvig, Boldog Apor Vilmos püspök és ti mind, magyar szentek, esedezzetek érettünk és kérjétek az egek Urát, hogy példátokon felbuzdulva, legyen bátorságunk nyomotokban járni, áldozatos lélekkel szolgálni az életet és a magyar jövőt.

Ámen

Előző cikkSzűzanya-szobor szentelés Beregszászban
Következő cikkImaoldal