Szűzanya-szobor szentelés Beregszászban

841

Február 21-én, szombaton, a beregszászi templomban Majnek Antal püspök megáldotta azt az új Lourdes- i Szűzanya-szobrot, amelyet a beregszászi egyházközség állíttatott a templom oldalkápolnájában. Korábban a kápolna oltárán egy százéves Mária-szobor állt, amely ismeretlen körülmények között még tavaly július 9-én összetört vagy vandálok törték össze.

A szobor megáldása délután 16.00 órakor kezdődött. A szertartást megtisztelték jelenlétükkel meghívott eminens vendégek is, többek között Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja, Gajdos István polgármester, Orosz Ildikó. A templomban összegyűlt hívek elimádkozták a rózsafüzért, majd következett a szobor megszentelésének szertartása a kápolnában.

„Imádkozó, fénylő fehér Máriánk, szent imáddal védd meg drága szép hazánk” – csendült fel az ének a hívek ajkáról, akik közül sokan a közeli községekből zarándokoltak ide, a beregszászi templomba, hogy rész vegyenek ezen a szertartáson. Az utána következő szentmise elején Majnek Antal püspök elmondta: – Egy nagyon fontos dologra tanít minket ez az eset, hogy akárhányszor próbálták a Mária által képviselt Egyházat üldözni, támadni, összetörni, eltemetni, mindig újra és újra föléledt, föltámadt, fölvirágzott. A szentmise után a püspök atya elmondott még néhány gondolatot az eseménnyel kapcsolatban:

– Bár ránk, katolikusokra jellemző a szobrok tisztelete, nem vagyunk bálványimádók. Nem vagyunk a szoborkészítés mellett, ahogyan sokszor ezzel vádolni szoktak bennünket. Sehol nem előírás, hogy a templomban kötelező szobrot állíttatni. Az Egyház csak megengedi, hogy templomainkban szobrok lehessenek. Akik ismerik az egyháztörténelmet, jól tudják, hogy főleg keleten voltak nagy kép- és szobortörési akciók, amelyeket püspökök, papok vezettek szent buzgalommal, a Bibliára hivatkozva.

Másrészt szép dolog, ha valaki a szeretteiről készít képet, őrzi, tiszteli azt, de tudjuk, hogy kizárólag a képen lévő személynek szól ez a tisztelet, szeretet. Ezért készítenek egyházunkban is képeket, szobrokat a régen elhunyt, de hitünk szerint élő és üdvözült személyekről. A szentmise után a meghívott vendégeket és az egyháztanács tagjait Bohán Béla beregszászi plébános hívta meg egy kis agapéra a plébánián, ahol lehetőség volt a püspök atyával is találkozni, beszélgetni.

Az oldalkápolnában lévő oltáron, Szent Antal és Szent József szobrai közt immár az új Lourdes-i Szűzanyaszobor is díszeleg. A kápolna – mivel külön bejárattal rendelkezik – egész nap nyitva áll és várja az arra járó bármelyik felekezethez tartozó embereket, turistákat, hogy betérjenek egy rövid fohász erejéig.

Bunda Szabolcs

Előző cikkGondolatok a bűnbánatról
Következő cikkEgyházmegyénkben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén