Egyházunk a távoli országokban

825

A kazah fővárosban székelő Marian Oles érsek, Kazahsztán, Kirgizia, Üzbegisztán és Tádzsikisztán apostoli nunciusa nyilatkozott a CRTN hírügynökségnek az érintett országok helyzetéről, középpontba állítva a katolikus egyház lehetőségeit. Örömmel állapította meg, hogy a közép-ázsiai országok kormányai érdeklődéssel figyelik a katolikus egyház és a pápa tevékenységét. Megítéléseik szerint a katolikus egyház a stabilitás egyik biztosítéka. Közép-Ázsiában egymillión vallják magukat katolikusnak. A nuncius rámutatott arra, hogy ezek a népek a történelemben most először mutatkoznak nyitottnak a2 egyház üzenete felé. Még nem reagált az egyház kellőképpen erre az érdeklődésre, ennek oka talán a felkészületlenség. A szekták ezzel szemben rendkívül aktívak a térségben. A kormányok velük szemben igen óvatosak. Oles elmondta, hogy az ortodox egyházhoz és az iszlámhoz való viszony alapvetően problémamentes, az egyházfők egymással való kapcsolata testvéri. Az állam és az egyház viszonyáról az érsek úgy nyilatkozott, hogy a köztársaságokban elismert a vallásszabadság. Ennek ellenére sokakban él még a vallásüldözés félelme, érzelmileg még katakombákban rejtőznek az emberek. A felekezeti hovatartozás is kialakulatlan. A sokéves vallásüldözés miatt még nem döntöttek az emberek, hova tartoznak. Csak családi hagyományokról lehet beszélni. A nuncius, például, már 70-80 évesek számára is tartott bérmálást. Visszaemlékezése szerint a bérmálás a kora keresztény idők mély hitvallását idézte, és igen megrendítő volt.
Az egyház célja ma, hogy láthatóvá váljon. Fontos, hogy a fiatalokat meg tudják szólítani, akár úgy, például, hogy angol tanfolyamot szerveznek számukra. Ki kell építeni az egyház általános infrastruktúráját. Mindössze 40 katolikus pap működik a köztársaságokban, hatalmas távolságok választják el őket egymástól. Legalább minden vidéki városba kellene egy katolikus pap. Nagy lehetőségeket lát a nuncius az új papi szemináriumban, mely Karagandában nyílt. Reménykeltő az új ferences kolostor működése is. Általánosan elmondható, hogy nagyon sok pótolnivaló van templomépítésben is. A kommunista időszakban kialakított imaházak eldugott utcákban levő, külvárosi lakások átalakításából jöttek létre. Taskentben a 19- század végén épült plébániatemplom kivételt jelent, ezt a közelmúltban állították helyre. Oles érseknek, a térség apostoli nunciusának életútja is rendkívül érdekes, és jól ismeri a helyi gondokat. Kelet-Lengyelországban született, itt már gyerekként megismerte az ortodoxiát. Hitler és Sztálin támadása következtében deportálták családját Közép-Ázsiába.

(CRTN/MK)

Előző cikkKatolikus templom Kínában
Következő cikkMagyar imádság