Életerő hétvége

690

Egy magyarországi gyógyfürdő melletti szálloda a következő mondattal reklámozta a pünkösdi hosszú hétvégére kínált szolgáltatásait: „Életerő hétvége”. Az ajánlat pezsgőfürdőt, aromás gyógymasszást, bio-szaunát, algás tengeri fürdőt és ezekhez hasonló wellness-különlegességeket foglalt magába, egyszóval csupa olyan dolgot, amely a testi pihenést szolgálja. Az életerő hétvége tehát testi felüdülést kínált a vendégeknek.

Mivel talán mi nem vágyunk ilyen különleges és feltehetően különlegesen drága, testi pihenést nyújtó szolgáltatásokra, vagy talán nem is tudnánk azt megfizetni, ezért most mindenkit meghívok egy ingyenes „Lelki életerő hétvégére”. A pünkösdi hétvége nagyszerű alkalom számunkra, hogy lelkiekben felfrissüljünk és újjászülessünk a Szentlélek által.

Ötven nappal Jézus húsvéti feltámadásának ünnepe után a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Az első Pünkösdkor a harmadik isteni személy tüzes lángnyelvek alakjában ereszkedett le az apostolokra, s eltöltötte őket erővel és bátorsággal. A korábban félelmükben bezárkózó apostolok a Lélek erejével bátran kiállnak az emberek elé és hirdetik Jézus feltámadását. Az apostolok egyénileg is újjászületnek lélekben, ugyanakkor a Szentlélek közösséget teremt. Létrehozza az ember és az Isten közösségét, és egy közösségbe fogja az embereket. Ez a Szentlélek által létrejött kettős közösség azonban nem választható el egymástól, hanem szorosan összetartozik. Ahol ugyanis nincs meg az emberek közötti szeretetközösség, ott nem beszélhetünk arról, hogy az emberek egyénileg közösségben élnek Istennel. A Szentlélek hozza létre az Egyház közösségét és Ő árasztja a szeretetet mindazok szívébe, akik ehhez a közösséghez tartoznak (vö.: Róm 5,5).

Lelki életerő hétvégénken természetesen azt keressük, hogy mi tartja össze ezt a közösséget, mi élteti e közösség tagjait. Az Apostolok Cselekedeteiben arról olvashatunk, hogy Péter apostol pünkösdi beszédének hatására körülbelül háromezer ember tér meg és csatlakozik a közösséghez (vö.: ApCsel 2,41). E csatlakozás a most születő Egyház közösségéhez elsősorban a Szentléleknek köszönhető, aki egyébként Pétert szólásra indítja. A leírás a következőkkel fejeződik be: A hívek „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyértörés közösségében és az imádságban” (ApCsel 2,42). XVI. Benedek pápa 2006. április 5-én a szokásos általános kihallgatáson az Egyház közösségéről szólván ezt mondta: „A közösség az apostoli igehirdetés által kiváltott hitből születik, a kenyértörésből és az imádságból táplálkozik, és a testvéri szeretetben és a szolgálatban fejezi ki önmagát”. Íme itt vannak azok a kulcsszavak, amelyek megértése és megvalósítása egyrészt lelki újjászületést jelent számunkra, másrészt a krisztusi közösség élő tagjává tesz minket. Lelkierőnket a hit, a szentmise és a szentáldozás, a rendszeres imádkozás és a szeretet gyakorlása adja vissza.

Lelki életerő hétvégénken imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért!

Jöjj, bölcsesség Lelke, és segíts minket abban, hogy jobban szeressük a mennyei dolgokat a földieknél, a lelkieket a testieknél!

Jöjj, értelem Lelke, és értesd meg velünk hitünk titkait!

Jöjj, jótanács Lelke, és segíts döntéseinkben!

Jöjj, erősség Lelke, hogy segítségeddel le tudjuk győzni félelmeinket és gyengeségeinket, és képesek legyünk az erények gyakorlására!

Jöjj, tudomány Lelke, és taníts minket az Igazságra!

Jöjj, jámborság Lelke, hogy gyermeki szívvel, bizalommal közeledjünk Atyánkhoz!

Jöjj, Úr félelmének Lelke, hogy felismerjük, ami kárhozatra juttatna minket, és segíts, hogy állandóan törekedjünk az üdvösség elnyerésére!

Horváth István Sándor 2008 pünkösdjén megjelent írása

Előző cikkHúsvéti mese
Következő cikkXIV. Munkácsi Ifjúsági Találkozó