Életünk Ura és Társa

756

Nemrég ünnepeltük Jézus születését és máris itt van előttünk legnagyobb ünnepünk, Jézus megváltói működésének csúcsa: kínszenvedése, halála és dicsőséges föltámadása. Ne feledkezzünk el viszont arról, hogy élete legnagyobb részét Názáretben töltötte, ahol nevelkedett, majd kétkezi munkásként dolgozott. Eközben észrevette, milyen sok körülötte a reménytelenül szenvedő ember: a betegek, a becsapottak, az elnyomottak, a kisemmizettek, az árvák és özvegyek. Látta, hogy a világ urai ugyanakkor önzően csak magukra gondolnak és kegyetlenül elnyomják, kihasználják az embereket. Már ekkor megszületett benne az együttérzés minden szenvedővel, s a szent vágy: vigasztalni őket, segíteni mindenkinek. Lassan észrevette azonban, hogy túlságosan sok a feladat, a baj mélyebben van, a bűn halálos mérge mindenkit megfertőzött, nincs igaz ember egy sem… Gyökeres megoldásra van szükség: neki egyszer s mindenkorra kell itt és most az Atya tökéletes tervét megvalósítania, a halálba süllyedő világot megmentenie. Az Ő megváltói művének hatálya minden időkre szól: szükséges tehát ma is, nekünk is!

Mai modern világunkban is az állampolgári jogokat csak a gazdagok és hatalmasok élvezik teljes mértékben. Viszont az állampolgári kötelességek a többiekre érvényesülnek igazán – különösen, ha nehéz munkáról vagy a büntetések kiszabásáról van szó. A korrupció vírusa behatolt mindenhová. A legártatlanabb emberpalánták gyilkolásában versenyeznek a hadvezérek, hiszen óriási üzleti hasznuk származik ebből!

Vajon mit jelez az a tény, hogy kivándorolt országunk lakosságának 12%-a?! Emellett még legalább ennyi ember kényszerül külföldön dolgozni, távol szeretett családjától, barátaitól. Sajnos jó részük ugyancsak a kint maradás mellett fog dönteni. Gondoljátok, hogy ezt a sok fájdalmat a mi Urunk, Istenünk közömbösen nézi? Azt hiszitek, hogy Ő a mennyei páholyból részvét nélkül figyeli a sok bűn következményét: a betegségeket, tragédiákat, gyűlölködéseket, háborúskodásokat…?!

Teremtő Atyánk azért küldte le Fiát a földre, hogy bemutassa általa, mennyire együtt érez mindenkivel. Megoldást mutat az összes problémára. Nem csak tanítja, de sokkal inkább éli, és így bizonyítja a Gondviselő Atya szeretetét az összes ember felé. Ő, aki meghalt és feltámadt értünk – mindenkinek felkínálja a szabadulás lehetőségét. Ma is, aki elfogadja Őt Megváltójának, élete Urának, azt Ő tanítani, nevelni kezdi, betegségeiből gyógyítja, sírásában vigasztalja, gyöngeségében bátorítja, erősíti, rabságaiból szabadítja! Addig is, amíg el nem jut a teljes boldogságra, segít hordozni a keresztjét, segít hívő tanítványának az önlegyőzésben. Hiszen a régi bűnös, önző énje csak a magáét követeli, de a Mestertől megtanulja, hogy csak másokat szolgálva, boldogítva találja meg szíve örömét-békéjét, élete értelmét.

Ezekkel a gondolatokkal is kívánok egyházmegyénk minden tagjának kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket, a Megváltóval való személyes találkozást, s hogy mindannyian Vele folytassuk utunkat.

Majnek Antal püspök

Előző cikkMese – A cinke és a szél
Következő cikkImaoldal