Imaoldal

691

Milyen csodálatos a Megváltó evangéliumi szava: „Az Atyához megyek!” Ez a szó legyen jelszavunk nappal és éjszaka, cselekedeteinkben és keserveinkben, boldogságunkban és könnyeink között. Vigyen bennünket minden egy lépéssel közelebb, egy lépcsőfokkal feljebb Istenhez! Ha ezt a szót nem üres szóként, hanem lelkünk egész komolyságával jelszavunkká választjuk, érezni fogjuk, mekkora erő árad belőle, és mennyire megnemesíti kis és nagy gondjainkat, sőt, egész hivatásunkat.

H. Suso

Húsvét reggelén

Isteni Üdvözítő, légy útitársam, mint ahogy társa voltál az Emmausz felé tartó tanítványaidnak. Szomorúan és elhagyatottan vándoroltak az úton, amely keresztedtől indult el. Ekkor találkoztak Veled anélkül, hogy felismertek volna. Szavad új életet öntött beléjük, és csak akkor ismertek Rád, amikor megszegted nekik a barátság kenyerét.

Uram, emlékeztess majd erre azokban az órákban, amikor letört vagyok és képtelen arra, hogy tovább menjek! Jusson eszembe, hogy Te bennem élsz, s a közelemben vagy. Ekkor, ahelyett, hogy önmagamba és fájdalmamba burkolóznék, Téged foglak keresni. És utána újra a Te barátságodban akarom járni bátran és vidáman a kötelesség útját.

Fernand Lelotte SJ

Te Deum a Golgotán

Uram, Jézus, hogy szenvedéseddel és haláloddal megváltottad a világot
és benne engem is,
Te Deum laudamus!
Hogy értem is imádkoztál a keresztfán,
Te Deum laudamus!
Hogy értem is szomjaztál, hogy én a Te Véreddel oltsam
lelkem szomját,
Te Deum laudamus!
Hogy édesanyádat nekem, engem pedig édesanyádnak adtál,
Te Deum laudamus!
Ha én nem is segítettem neked a kereszthordozásban, Te
segítettél nekem,
Te Deum laudamus!
Hogy csak három napig pihentél a sírban, hogy azután
feltámadva kinyisd számunkra az Örök Élet kapuját,
Te Deum laudamus!
Hogy megváltó halálodat megörökítetted számunkra a
szentmisében és ott az örök élet kenyerével és vérével táplálsz minket,
Te Deum laudamus!
Azért, hogy a sok aljasságért, embertelenségért, köpdösésért
és röhögésért, arculverésért és ordítozásainkért nem
megutáltál bennünket, hanem megbocsátottál és szerettél,
Te Deum laudamus!
Uram Jézus, hogy vértől ázott, átvert kezed és lábad sebeiért
nem végigvertél rajtunk, és nem rugdaltál belénk,
hanem inkább megsimogattál bennünket, és utánunk jössz
akkor is, ha futunk előled,
Te Deum laudamus!
Hogy az Atya és a mi szeretetünket utolsó csepp véred
hullásáig beteljesíted,
Te Deum laudamus!
Krisztus, te megnyitod szemünket szereteted csodájára.
Mióta föltámadtál, Szentlelked által mindenkihez elmégy,
akárhol éljen. De te, Föltámadott Urunk, még ennél is jobban
szeretsz minket, mert ha el is homályosul előttünk jelenléted,
megszólítasz minket: Itt vagyok! Jöjj, kövess engem! Jöjj, és
megtalálod életed értelmét! Jöjj, és fölfedezed, hol találhatsz szívednek nyugalmat.

Roger testvér imája

Vonj magadhoz minket!

Urunk Jézus Krisztus!
Sok minden van, ami vonz
és fogva tart minket, de mindenek közt
Te vagy a legerősebb!
Vonj minket erősebben magadhoz!
Megváltónak hívunk,
mert azért jöttél a világba,
hogy szétszakítsd a bűn bilincseit,
s elvedd parányi gondjainkat,
amelyeket magunk készítettünk magunknak,
azért jöttél,
hogy széttörd a lélek nehéz láncait.
Szabadítónak nevezünk,
mert mindettől
meg akarsz szabadítani minket.
Igen, mert ez az Isten akarata,
amit Te beteljesítesz,
s így lehetővé teszed számunkra,
hogy szentté váljunk.
Ezért szálltál le közénk a földre,
és ezért emelkedtél fel a magasba,
hogy minket magaddal ragadj. Ámen.

Mert a teremtett világ sóvárogva várja,
hogy Isten fiai megnyilvánuljanak.

(Róm 8,19)

Előző cikkÉletünk Ura és Társa
Következő cikkÖt évvel ezelőtt. II. János Pál és XVI. Benedek pápák