„Emlékezzünk arra az októberi napra” – 1956-ra emlékeztek Beregszászban

670
Oktober

Az ’56-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztek október 22-én a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban. Az ünnepséget a városi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezte.

A Himnusz eléneklése után a megemlékezést Molnár János beregszászi esperesplébános nyitotta meg beszédével.

„Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson (Mt 5,30). Ez a szentírási mondat jutott eszembe, amikor a megcsonkított magyar zászlóra tekintek – mondta Molnár János. – Amikor a nép eltávolította a szovjet címert a lobogóról, akkor jelezte, hogy nem kér abból a rendszerből, amit rájuk erőltettek, nem tűri, hogy más írja elő neki, hogyan gondolkozzon, hogyan cselekedjen. A magyar nemzet ugyanúgy ma sem tűri, hogy mások mondják meg helyette, mit tartson értéknek, mihez ragaszkodjon, legyen szó Brüsszelről vagy éppen Moszkváról” – tette hozzá az esperesplébános. Hangsúlyozta, hogy az emlékezés mellett kötelességünk imádkozni hőseinkért, nemzetünkért, hogy a magyar nép erős legyen és megmaradjon kereszténynek.

A nyitóbeszéd után zenei–irodalmi összeállítás következett, melyet a Beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub énekkara adott elő. Olyan hazafias dalok csendültek fel, mint az Ima a hazáért, Idegen csizmák taposták, Magyar Miatyánk, Új magyar ének, Búcsú a Hazától. Nagy taps követte a római katolikus gyermekkórus tagjainak énekét: Bence Barbara többek közt Weinrauch Katalin kárpátaljai költőnő Emlékezzünk arra az októberi napra című megzenésített versét adta elő, Oszák Mónika pedig a Ruszki Iván című Szvorák Katalin–Kormorán-dalt énekelte el.

A rendezvény meghívott vendége Kovács Elemér közíró, újságíró volt. A műsor keretében az ’56-os eseményekről szóló Az igazság mindenek felett című könyvét mutatta be a közönségnek. Elmondta, hogy a szovjet erők visszavonása a helyi lakosok szeme láttára történt, ezért Kárpátaljának sajátos kapcsolata van a forradalommal. Szólt a helyi ifjúság bátorságáról, továbbá felsorolta azokat a személyeket, akik itt megyénkben valamilyen módon részt vettek a felkelésben.

A megemlékezés egyik fénypontja Birta István és Uszta Adetta duettje volt, akik előadásában a közönség meghallgathatta Wass Albertnek a Kormorán együttes által megzenésített versét, A bujdosó imáját.

Az ünnepség végén a jelenlévők elénekelték a Szózatot.

Zárszóként Jakab Eleonóra, a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vezetője megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek a megemlékezésre, majd hozzáfűzte, hogy minden beregszászinak ismernie és tisztelnie kell azokat a személyeket, akik 1956-ban városunkban sok áldozat árán kiálltak magyarságuk mellett.

A zenés műsort agapé és kötetlen beszélgetés követte.

Bundáné Fehér Rita

Előző cikk„Mi is alkothatunk” – Interjú a munkácsi Szent Márton énekkarral
Következő cikkSzűzanya-szobor megáldása Benében