Szűzanya-szobor megáldása Benében

769
Bene

Örömteli eseményre került sor szeptember 8-án a Benei Jézus Szíve templomban. Teljesült a benei hívek dédelgetett álma: Szűzanya-szobrot szenteltünk. A szobrot Fábián Erzsébet hagyatékából testvére, özv. Tóth Gyuláné Magduska néni ajándékozta az egyházközségnek. Markó Veronika nagy szakmai hozzáértéssel újította fel, s ezáltal szemet gyönyörködtetővé tette számunkra, hívek számára.

Kutasi Sándor asztalosmester helyezte méltó talapzatra. A Lourdes-i barlangot utánzó, fából készült keret az ő keze munkáját dicséri. Ők mindnyájan falunk szülöttei, egyházközségünk tagjai. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindnyájuknak, hogy adományukkal és fáradságos, szakmai rátermettségről tanúskodó munkájukkal örömet szereztek nekünk.

Rácz István atya, templomunk plébánosa, miután megáldotta a szobrot, meleg szavakkal köszönte meg mindazok munkáját, akik ezt a Szűzanya-szobrot adományozták és felújították, s ezáltal még szebbé, méltóbbá tették számunkra Szűz Mária születésnapját. A Jó Isten áldását kérte mindnyájukra, s kérte a híveket, hogy imádkozzanak értük, hogy életük és munkájuk legyen gyümölcsöző, sikeres, egészségben és áldásban gazdag.

Varga Erzsébet
hitoktató

Előző cikk„Emlékezzünk arra az októberi napra” – 1956-ra emlékeztek Beregszászban
Következő cikkSzakmai konferencia és lelkigyakorlat Szentmiklóson